Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

MINT – de framtida jättarna?

Från 2014
Uppdaterad 02.07.2015 17:01.
Indonesiska arbetare lastar palmolja
Bildtext Indonesien är det största MINT-landet. Arbetskraft finns det gott om.
Bild: EPA/ADI WEDA

Glöm BRIC, nu är det MINT som gäller. För drygt tio år sedan lanserades BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) som de kommande ekonomiska stormakterna. Men intresset för BRIC håller på att svalna. Istället vänds blickarna mot MINT-länderna (Mexiko, Indonesien, Nigeria, Turkiet).

Det var ekonomen Jim O´Neill som år 2001 hittade på bokstavskombinationen BRIC då han som chefsekonom på Goldman Sachs analyserade länder där det kan löna sig att investera. Han identifierade fyra snabbt växande ekonomier. Numera talar man om BRICS efter att Sydafrika tagits med som femte land.

BRIC-länderna blev inte den framgångsaga som man föreställde sig för ett decennium sedan.

Oljeriggen före den lämnar Murmansk
Bildtext Rysslands ekonomiska utveckling har varit en besvikelse
Bild: RUC1R

Speciellt Ryssland och Indien har inte nått upp till förväntningarna. Rysslands ekonomiminister Alexej Uljokaev uppskattade förra hösten att den ekonomiska tillväxten blir 2,5 procent per år under de kommande tjugo åren. Det är mycket blygsamt om landet ska ses som en snabbt växande ekonomi.

Jim O´Neill har också aktivt fört fram begreppet MINT. Han har bland annat gjort en radioserie om MINT-länderna för BBC.

Befolkningstillväxten är viktig

Befolkningen är en viktig faktor då det gäller intresset för MINT-länderna. De är världens största länder efter BRIC-länderna (USA borträknat). Och den springande punkten är att de har en gynnsam befolkningsutveckling framför sig. Alla MINT-länders befolkning väntas växa fram till år 2050 (jfr med Ryssland där befolkningen väntas minska i en snabb takt).

Alla andra MINT-länder utom Turkiet är i dagens läge närmast råvaruproducenter. Men alla har potential att bygga ut den industriella produktionen. Med tanke på inkomster per capita ligger Mexiko och Turkiet ungefär på samma nivå, medan Indonesien och Nigeria ligger långt efter.

Positiva utsikter

Till Mexikos fördelar räknas att man satsar på infrastrukturen. Landet har också en växande medelklass och fattigdomen minskar.

Beväpnade poliser vid parkerade bilar.
Bildtext Drogkartellerna bromsar den lagliga ekonomin i Mexiko
Bild: STR / EPA

Det finns uppskattningar att inkomsten per capita kommer att vara högre i Mexiko än i Europa år 2050 (bortsett från de tre rikaste europeiska länderna). Mexikos befolkning väntas öka från 118 till 142 miljoner till år 2050.

Indonesien har redan nu världens fjärde största befolkning på 238 miljoner och befolkningstillväxten väntas fortsätta i en snabb takt. Prognosen för ekonomin är att Indonesien kommer att inneha plats nummer sju i världen när det gäller bruttonationalprodukten.

Med sina 175 miljoner invånare är Nigeria Afrikas tredje största ekonomi, efter Sydafrika och Egypten. Landet har en stor oljeindustri, men också finans-, kommunikations- och underhållningsbranscherna är väl framme. Exporten från tillverkningsindustrin går främst till västra Afrika.

Ett gytter av människor och bilar i staden Lagos i Nigeria.
Bildtext Nigerias huvudstad Lagos
Bild: Onome Oghene / EPA

Nigeria kan finnas bland de tjugo största ekonomierna i världen år 2020.

Turkiets ekonomiska tillväxt har varit hög det senaste decenniet, med över 10 procents tillväxt vissa år, men har nu avtagit något. Finanskrisen slog hårt mot landet. Internationella valutafondens prognos för årets tillväxt är 3,5 procent. En stor del av tillväxten kommer från byggnadssektorn som tillsammans med närliggande sektorer står för 30 procent av den turkiska ekonomin. År 2050 väntas Turkiet var på fjortonde plats i välden när det gäller BNP.

Interna problem bromsar tillväxten

Allt det här verkar ju bra och MINT-länderna är på väg mot en lysande framtid. Riktigt så enkelt är det inte. Alla länder i gruppen har hinder som måste röjas undan för att ekonomierna ska växa snabbt.

För Mexiko utgör grannlandet USA både en risk och en möjlighet. Mexiko lider då USA har recession och omvänt kan exporten till USA öka då det går bra för världens största ekonomi. Mexiko har dessutom ett genuint internt problem: Knarkkartellerna som destabiliserar läget i landet.

Av MINT-länderna har Indonesien de största chanserna att bli en stor ekonomi på relativt kort sikt. Kinesiska investerare rankar Indonesien som betydligt intressantare än andra länder. Men landet borde få fason på infrastrukturen för att växa snabbt. Bedömare anser dessutom att ett av de stora problemen är ledarskapet och företagsklimatet.

Nigeria har två stora problem att tampas med: Elproduktionen och korruptionen. Tillväxten ligger på sju procent, men utan elproblemen kunde tillväxten stiga till drygt tio procent. Centralbankschefen Lamido Sanusi tonar ned korruptionens betydelse för att landet ska utvecklas. Men utländska investerare kan ha en annan syn.

Turkiet är det mest utvecklade av MINT-länderna med en stor tillverkningsindustri och relativt goda kommunikationer.

Trafik i Istanbul
Bildtext Istanbul är Turkiets finansiella och ekonomiska centrum
Bild: Yle/Johnny Slöblom

Optimismen var stor då den nuvarande regeringen inledde med ett flertal reformer för att underlätta medlemskapsförhandlingarna med EU. Nu verkar regeringen ha allt fokus på att beskära de demokratiska rättigheterna. Det har också utländska investerare märkt. Turkiet har dessutom ett jättelikt underskott i bytesbalansen.

MINT organiserar sig?

BRIC-länderna har sökt samarbete inom gruppen trots att den strikt taget är enbart en skrivbordskonstruktion. BRIC-länderna har mötts ett flertal gånger och skapat en politisk klubb som också tog med Sydafrika. Det är inte omöjligt att MINT-länderna i framtiden formar en gemensam klubb för att ta tillvara deras intressen.

BBC har gjort en hel serie radioprogram om MINT-länderna. Du kan lyssna på dem här.

Diskussion om artikeln