Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad kan få nytt finskt gymnasium

Från 2014
Uppdaterad 15.01.2014 05:50.
Etelänummi skola i Jakobstad

Ett nytt finskt gymnasium i Jakobstad ingår i undervisningsministeriets finansieringsplan för 2015. Gymnasiet förverkligas i samband med renoveringen av Etelänummifastigheten där också högstadiet ingår.

Fullmäktige i Jakobstad beslöt den 19.12 2011 att det finska gymnasiet byggs i anslutning till högstadiet i Etelänummifastigheten om ett betydande statsbidrag ges för projektet. Det är oklart vad fullmäktige egentligen avser med ordet betydande. Undervisningsministeriet tog med projektet 2015 i sin finansieringsplan för åren 2014-2017 och det beskedet gavs Jakobstad strax före jul 2013.

Höga kostnader avskräcker politikerna

Undervisningsministeriet beviljade gymnasieprojektet som är kostnadsberäknat till 3,5 miljoner euro ett 50-procentigt statsbidrag. Problemet är bara att totalkostnaderna är betydligt högre eftersom gymnasiet byggs i anslutning till det existerande högstadiet om det förverkligas. Totalkostnaderna beräknas idag ligga kring åtta miljoner euro och det avskräcker politikerna i Jakobstad där skuldbördan redan från början är hög. En faktor som höjer kostnaderna är den fasadrenovering som krävs av Etelänummifastigheten. Fasaden blev inte renoverad av kostnadsskäl redan i samband med den förra renoveringen.

Finska gymnasiet bollas hit och dit

Det finska gymnasiet har ursprungligen funnits i Etelänummifastigheten men bytte senare utrymmen med det finska högstadiet i Pursisalmi skola i väntan på permanenta utrymmen. I våras blev det finska gymnasiet igen tvunget att ge plats åt Språkbadsskolan vars fastighet drabbats av fuktskador. Flytten gick den här gången till svenska gymnasiet där lediga utrymmen fanns i tillräcklig mängd för det finska gymnasiet.

Det här är också en tillfällig lösning som enligt nuvarande beslut i bildningsnämnden sträcker sig till och med läsåret 2014-2015. Beslutet om samlokalisering av gymnasierna röstades igenom i bildningsnämnden med rösterna 6-5. SFP ville istället hyra upp tomma kontorsutrymmen i Campus Allegro av stiftelsen för Åbo Akademi åt finska gymnasiet.

Politikerna måste bestämma sig för en permanent lösning

Politikerna i Jakobstad måste under vårvintern bestämma sig för hur man skall ha det med det finska gymnasiet. Undervisningsministeriet har i sin handlingsplan prickat in projektet 2015 även om finansieringen inte är klar ännu. Ifall Jakobstad önskar att projektet skall få statlig delfinansiering 2015 måste staden upp till bevis angående byggprojektet. En möjlighet är förstås att Jakobstad frivilligt släpper sig bakåt i kön och låter andra projekt gå förbi om man inte kan bestämma sig på politisk nivå.

Problemet stavas brist på pengar, det som finns är ett fullmäktigebeslut från december 2011 om att det finska gymnasiet blir verklighet när en betydande andel statsbidrag erhålls. Frågan är om 1,8 miljoner euro är en betydande andel av ett projekt som totalt sett går löst på åtminstone åtta miljoner euro.

- De finska politikerna måste först sinsemellan bestämma sig hur de vill ha det säger stadsstyrelsens ordförande Peter Boström (SFP), sen får vi se om vi har råd med det.

- Ifall man går in för en lösning i anslutning till Etelänummifastigheten måste den gå i linje med byggnadskommitténs och arkitektens planering, jag godkänner inga bantade lösningar säger ordföranden för bildningsnämndens finska sektion, Markku Pukkinen (SDP).