Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hjärtkirurgibeslutet kan ännu ändras

Från 2014
Uppdaterad 15.01.2014 12:18.
Bildtext Arkivbild

Turerna kring hjärtkirurgins vara eller icke vara vid Vasa centralsjukhus är många. Redan i slutet av november beslöt fullmäktige att hjärtkirurgin skall läggas ner men verksamheten fick tilläggstid tills sommaren.

På tisdagen möttes styrelsen för sjukvårdsdistriktet för igen diskutera hjärtkirurgins framtid. Sjukhuspolitikerna Gösta Willman från Nykarleby och Sture Erickson från Vasa tror att beslutet att lägga ner kirurgin ännu kan ändras.

- Det finns olika tolkningar av nedläggningsbeslutet och på sätt och vis är det ju en form av remittering och jag sa redan då beslutet fattades att inte tar hjärtkirurgin slut av sig själv. Nog kommer fullmäktige att ha upp det här på sitt möte i juni. Men sedan bedömde vi att den här frågan inte vinner någonting på att man inte skulle avgöra det tidigare så nu behandlar vi det här på ett extra möte den 25 februari och då tas beslut om nedläggning eller fortsättning, säger Willman.

- Det finns ett starkt intresse från befolkningen att det ska finnas hjärtkirurgi i Vasa, säger Erickson.

Stadsdirektör Gösta Willman
Bildtext Gösta Willman

Både för och nackdelar

Det finns flera saker som talar för en nedläggning av hjärtkirurgin. Enligt uträkningar skulle man spara pengar och dessutom har man inte lyckats rekrytera hjärtkirurger till avdelningen. Operationerna har i stället skötts med inhyrda konsultläkare. Enligt Regionförvaltningsverket är det förfarandet inte hållbart i längden och patientsäkerheten har ifrågasatts.

Sture Erickson
Bildtext Sture Erickson

Och andra sidan har allmänheten uttryckt ett rätt massivt stöd för en fortsatt hjärtkirurgiverksamhet vid centralsjukhuset. Många är också rädda för att en nedläggning påverkar andra specialiteter på sjukhuset negativt. Besparingarna i en nedläggning har också ifrågasatts.

Hjärtkirurgin engagerar och i och med det är det också en tacksam arena för politiker som vill profilera sig inför bland annat riksdagsval. Så hur mycket ligger det också politiks spel och politisk prestige i hjärtkirurgifrågan?

- Jag hör till dem som tror att så inte är fallet av de som varit inblandade i diskussionen, men det finns den helt motsatta åsikten också. Jag tror nog att alla här värnar om centralsjukhuset och dess status och framtid. Sedan finns det olika uppfattning om hur det här ska ske. För egen del är jag övertygad om att man med en nedläggning sparar pengar. Hjärtkirurgin är en intensiv verksamhet som kräver mycket resurser. Och andra sidan är jag lika övertygad om att det skulle ha icke önskvärda konsekvenser för centralsjukhuset och då blir det att väga där emellan. Men det är klart att politiker med rikspolitiska ambitioner tar sig an frågor som engagerar befolkningen och det skall de väl också göra, men inte ska man se det som den primära drivkraften i det här fallet, säger Willman.

- När det gäller kostnadsbiten borde man bredda diskussionen. Om man ska spara pengar inom specialsjukvården så måste man bygga ut primärhälsovården. Primärhälsovården har för låg status i den politiska debatten. Genom att satsa på den behöver man utnyttja specialsjukvården mindre och då kan man spara pengar. Före det kan man inte åstadkomma den här inbesparingen, säger Erickson.

Kommunerna behöver sticka till pengar

Kommunerna inom sjukvårdsdistriktet har ålagt sjukhuset att spara 3,6 miljoner euro. Enligt de uträkningar man gjort skulle man spara en dryg miljon euro på att lägga ner hjärtkirurgin. Om man nu kommer till det beslutet att hjärtkirurgin trots allt bevaras måste kommunerna skjuta till pengar. Och många kommunerna är redan ekonomiskt ansträngda.

- Det är klart att pengar kommer det att kosta men jag tror att man måste se det över ett lite längre tidsspann. Vi har en samjour på kommande och vi ska bygga en skolningshälsocentral i Vasa. Då den är klar kommer den att ha en positiv effekt på kostnaderna i och med att man får bättre tillgång till läkare bland bashälsovården. Först i det skedet kan du stävja kostnadsökningen inom specialsjukvården och ändå ha kvar hjärtkirurgin, säger Erickson.

- Allting är relativt. Och de tillägg som vi talar om är kanske 79 000 - 80 000 euro i Nykarleby på årsbasis. Och de signaler jag har fått av människor är att det här är önskvärt. Det är ju alltid en prioritering när det gäller pengar och de är alltid för lite. Men det är klart att någonting måste man göra, jag ser det helt uteslutet att man skulle permittera sjukhusets personal för två veckor. Personligen ser jag att det måste till pengar till sjukvårdsdistriktets budget, säger Willman.

Sjukvårdsdistriktets styrelse tar ställning till hjärtkirurgin den 20 januari och fullmäktige den 25 februari.