Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad kan säga upp avtalet med Chydeniusinstitutet i Karleby

Från 2014
Uppdaterad 17.01.2014 06:03.
Ingången till Karleby universitetscenter Chydenius
Bildtext Chydeniuscentret i Karleby har blivit ett stridsäpple
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Staden Jakobstad vill säga upp avtalet med Karleby universitetscenter Chydenius. Anledningen är enligt SFP-politiker ekonomisk. Vänsterpolitiker i Jakobstad säger att det handlar om att ge igen för att Karlebybaserade yrkeshögskolan Centria trappar ner verksamheten i Jakobstad.

Programmet är inte längre tillgängligt
Jakobstad kan lämna Chydenius universitetscenter - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Ärendet fick sin början på senhösten när inga budgetmedel för medlemsavgiften till Chydenius universitetscenter togs med i budgeten för 2014 i Jakobstad. Avgiften är 55 000 euro för Jakobstad.

Totalbudgeten är 1 miljon euro och Karleby står för största delen, 870 000 euro. Det här är den summa som kommunerna i Mellersta Österbotten plus Jakobstad står för.

Det är tre universitet som står bakom Chydenius universitetscenter: Jyväskylä, Uleåborg och Vasa universitet. Universiteten har delat upp verksamheten sinsemellan på humanistiska, tekniska och handels- och förvaltningsutbildningar.

Stadsstyrelsen i Jakobstad behandlar medlemskapet i universitetscentret på måndag

Uppsägningen av medlemskapet kom upp till behandling i stadsstyrelsen i Jakobstad före jul men remitterades till ny behandling efter nyår. I beredningen inför stadsstyrelsemötet i måndags var beslutsförslaget att avtalet som förlängdes så sent som i januari ifjol till 2018 skall sägas upp.

Stadsstyrelsemötet i måndags flyttades fram en vecka. Måndagen den 20 januari kommer ärendet upp till behandling.

Finska politiker aktiverar sig för fortsatt medlemskap

De finska politikerna i fullmäktige i Jakobstad var inte tillräckligt uppmärksamma när den här frågan aktualiserades på budgetmötet i december.

- Det här var som ett slag i ansiktet när den här frågan kom till stadsstyrelsen för behandling säger Ulla Hellén, finskspråkig socialdemokrat i Jakobstad och stadsstyrelsens första viceordförande.

Ulla Hellén har nu gått i spetsen för en gemensam finsk front mot i synnerhet SFP i den här frågan. Finska politiker tar i en insändare i morgondagens tidningar ställning för ett fortsatt medlemskap i Chydenius universitetscenter.

- Det är viktigt att staden stöder strukturer som ger möjlighet för finska studerande att få en utbildning i närheten av hemorten säger Ulla Hellén. Pengarna borde inte heller vara avgörande eftersom det inte handlar om mera än 55 000 euro.

Det är förstås möjligt för finsk- och tvåspråkiga studerande från Jakobstad att fortsättningsvis studera vid Chydenius universitetscenter även om avtalet sägs upp men staden Jakobstad stöder också bland annat barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad menar finskspråkiga politiker.

- Jag räknade aldrig med att avtalet skulle sägas upp även om inga budgetmedel togs in för 2014 säger Ulla Hellén. Stadsstyrelsen i Jakobstad har över 300 000 euro för ändamål som inte är närmare specificerade och därifrån kan medlen tas menar Hellén.

Alla finskspråkiga politiker tror inte att beslutsförslaget om att säga upp avtalet enbart baserar sig på stadens ekonomi, det finns andra faktorer i botten.

- Man får en sådan känsla att beslutsfattare i Jakobstad hämnas på Karleby för yrkeshögskolan Centrias beslut att i fortsättningen enbart ägna sig åt vuxenutbildning i Jakobstad, istället borde man demokratiskt diskutera lösningar säger Kari Koskela (SDP)

SFP-politiker vill säga upp avtalet

Det återstår att se vilket resultatet blir av stadsstyrelsebehandlingen på måndag i den här frågan. Många ordinarie medlemmar, bland andra stadsstyrelsens ordförande, Peter Boström (SFP), är inte på plats
- I Svenska folkpartiet är vi för en uppsägning av avtalet säger stadsstyrelsemedlemmen Kenneth Holmgård (SFP)

- Jag litar på tjänstemännens beredning, fattas det någon dimension får vi ta till oss den och fatta beslut enligt det säger Maria Lunabba (SFP) som är medlem i stadsstyrelsen

- Ja, det där får man se hur det går på mötet, det där är inte nån stor fråga och den ägnar jag inte många tankar kommenterar Peter Boström (SFP) frågan, han är alltså inte med på mötet på måndag.