Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

FN konfronterar Vatikanen för sexuella övergrepp

Från 2014
Uppdaterad 16.01.2014 15:43.
Bildtext Vatikanens FN-ambassadör i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi.
Bild: Reuters tv

Vatikanen konfronteras nu för första gången offentligt för de sexuella övergrepp på barn som har förekommit inom den katolska kyrkan i tiotals år.

FN:s barnrättskommitté (CRC) utsätter representanter från Vatikanen för ett omfattande förhör i Genève angående prästernas sexuella övergrepp. Kyrkan har under förhöret tillfrågats bland annat varför den fortsätter med att beskriva övergreppen som en moralisk fråga i stället för att inse att det handlar om brott mot barn.

Under förhöret granskar fall där barn har utsatts för våldtäkt eller har utnyttjats sexuellt av präster. Övergreppen har skett under 1960- 70- och 80-talet. Vidare krävs det ett slut på hemlighållandet och att kyrkan slutar skydda skyldiga präster. Krav har också ställts på att skyldiga präster ska ställas till svars och straffas.

Vatikanen har varit ovillig att ge ut information om katolska präster och har bland annat försökt hänvisa till att prästerna inte är Vatikanens funktionärer utan medborgare i sina egna länder där de ska följa nationella lagar.

Vatikanen har undertecknat FN:s konvention om barnskydd - ett instrument som förpliktigar undertecknarna att beskydda och ta hand om de svagaste i samhället.

Den nya påven Franciskus lovade - då han tillträdde sitt ämbete i mars i fjol - att agera med kraft mot prästers sexuella övergrepp på barn. Han har anklagats för passivitet men lovade nyligen grunda en kommission som ska bekämpa utnyttjandet av barn inom kyrkan.

Sexuella övergrepp har förekommit under årens lopp i bland annat USA, Tyskland, Belgien, Italien, Irland, Kanada, Australien och Mexiko.

Offer för övergrepp samt människorättsorganisationer har noggrant följt med förhören i Genève.

Diskussion om artikeln