Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lagändring ger skogsägare mera frihet

Från 2014
Uppdaterad 02.07.2015 17:01.
Bildtext Större ändringar i skogslagen har inte gjorts på tiotals år men nu ger den reviderade skogslagen skogsägarna mera frihet att skö
Bild: Yle/Monica Forssell

Det är länge sedan de finländska skogslagarna sågs över och syftet med de nu aktuella förändringarna är bland annat att ge skogsägarna mera valfrihet då det gäller hur de vill sköta sina skogar.

Bildtext Enligt Mårten Nurmio är det bra det finns valmöjligheter.
Bild: Yle/Monica Forssell

En av de större förändringarna är att det nu är tillåtet att idka så kallat kontinuerligt skogsbruk.
I korthet innebär det att skogsägaren i förnyelsesyfte kan fälla bara enstaka träd eller klungor av träd åt gången. Det här alltså istället för att ett helt område kalhuggs. Också efter plockhuggning måste skogen ändå fylla vissa krav på täthet för att garantera fortsatt tillväxt.

Fast i praktiken kan inte vilka skogar som helst plockhuggas eftersom metoden kräver att träden är av olika åldrar och att marken är tillräckligt bördig så att nya trädplantor klarar sig.

- Men det är bra att det finns möjlighet att välja, säger Mårten Nurmio. Han jobbade tidigare som laglighetschef vid Finlands Skogscentral och är en av Kimitoöns största skogsägare. Han tror att plockhuggning lämpar sig bäst för små skogsägare som inte i första hand utnyttjar skogen för ekonomiska syften.

Enligt den reviderade skogslagen finns det inte heller längre regler för hur gammalt eller grovt ett trädbestånd ska vara då det måste förnyas.
Ytterligare en förändring är att särskilt viktiga skogstyper, så som vissa slag av kärr, skyddas.