Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Utan klubbhuset hade jag varit en grönsak"

Från 2014
Uppdaterad 16.11.2017 17:09.
Pauli Löija på klubbhuset i Helsingfors.
Bildtext Pauli Löija har varit klubbhusmedlem sedan år 2007.
Bild: YLE/Nicole Hjelt

Finland är ledande i världen när det gäller antal klubbhus, det vill säga center för psykiskt välmående som följer en internationell modell. För tillfället finns det 25 klubbus i Finland, vilket är fler per invånare än i något annat land i världen. Nästa stad i tur att få ett eget klubbhus är Vanda.

Pauli Löija har varit klubbhusmedlem sedan år 2007. Han har deltagit i två av Clubhouse Internationals världskonferenser, sitter i styrelsen för de europeiska klubbhusen och har nyligen valts till kvalitetsgranskare av nya klubbhus.

Löija är en reslig man med fast handslag och en positiv inställning till livet. Men för sju år sedan var gränserna till hans verklighet den egna lägenheten och den psykiatriska polikliniken.

- Skulle jag inte ha hittat klubbhuset hade jag antagligen varit en grönsak som legat och slöat på soffan och passivt stirrat på tv. Jag hade ätit tills jag var otympligt fet, det hade antagligen varit mitt öde, berättar Löija.

Det var Löijas närståendevårade som för sju år sedan föreslog att han skulle söka sig till Helsingfors klubbhus. Sakta men säkert började Löija bygga upp sin vardag med hjälp av klubbhuset. I dag har han delvis återvänt till arbetslivet och dessutom rest runt stora delar av världen i egenskap av styrelsemedlem och kvalitetsgranskare.

Ingen skillnad mellan personal och medlem

Klubbhuset är en del av den amerikanska modellen Clubhouse International. Modellen skapades på 1940-talet i New York och i dag finns det klubbhus över hela världen. Alla klubbhus är medlemmar i nätverket Clubhouse International och följer samma stadgar och övervakas av ett råd med representanter från olika klubbhus runt om i världen. Inom klubbhuset gör man ingen skillnad på personal och medlem, alla är medlemmar och drar sitt strå till stacken.

I många klubbhus finns det inga dörrar, en symbolisk åtgärd för att visa att det inte förekommer några hemligheter. Alla är välkomna att delta i möten och anställningstillfällen.

Personalmedlemmarna kan bistå med hjälp med myndigheter, men i övrigt sköter medlemmarna och personalmedlemmarna alla uppgifter tillsammans. Som medlem får man välja hur mycket tid man vill tillbringa på klubbhuset, och vilka uppgifter man vill sköta. På Helsingfors klubbhus kan man till exempel arbeta i köket, sköta kontorsuppgifter eller arbeta med klubbhusets tidning.

Det här är medlemmarnas arbetsplats. På samma sätt som många går på jobb på morgonen, så kan vi komma hit och vara stolta över det här stället. Vi kan säga att vi också går på jobb.

"Här kan vi säga att vi går på jobb"

Via klubbhuset kan man även prova på att arbeta med hjälp av övergångsarbete. Det innebär att medlemmen förbinder sig att sköta ett jobb under en begränsad tid på en arbetsplats utanför klubbhuset. Ifall man inte klarar av arbetet eller blir sjuk hoppar en av personalmedlemmarna in i ens ställe.

- Det här är medlemmarnas arbetsplats. På samma sätt som många går på jobb på morgonen, så kan vi komma hit och vara stolta över det här stället. Vi kan säga att vi också går på jobb, förklarar Löija.

Han säger att klubbhuset ger många förnyat självförtroende.

- Många har kallat oss arbetsoförmögna, men här kan vi bevisa att vi inte alls är det, förklarar Löyja.

Klubbhusmedlemmarna erbjuds många möjligheter att resa, både till den årliga världskonferensen och för fortbildning.

- Det som har intresserat mig extra mycket har varit det internationella arbetet. Jag har fått resa till USA, Holland, Norge och Danmark.

I november ska Löija få delta i en tre veckors utbildning på det första klubbhuset, Fountainhouse, i New York.

"Visst har det funnits svårigheter, men man överlever"

Minna Väistö är en nyare medlem än Löija. Hon kom första gången i kontakt med Helsingfors klubbhus år 2005 men då kändes det inte som rätt alternativ för henne. För två år sedan beslöt hon sig för att de det en ny chans.

- I år har jag tänkt att jag ska komma hit åtminstone en gång i veckan om krafterna räcker till, förklarar Väistö.

Hon berättar att hon i början var osäker på vilket bemötande hon skulle få.

- Stämningen verkade vara bra. I början var jag ändå lite osäker hur människor skulle ta emot mig, men nu har jag bestämt mig för att inte fundera för mycket över det. Nu när allt har kommit igång känns det bra, säger Väistö.

Bildtext Kaiju Yrttiaho svarade på efterfrågan på klubbhus i Vanda.
Bild: YLE/Nicole Hjelt

Väistö säger att vardagen fortfarande kan vara utmanande, men att klubbhuset har tillfört rutiner och mer aktivitet till hennes liv.

- Klubbhuset har hjälpt mig att bli aktivare, på ett bra sätt. Visst har det funnits svårigheter, men man överlever, konstaterar Väistö.

Väistö säger ändå att hon ännu inte gjort upp några större planer för framtiden.

- Vi får se vad som kommer. Framtiden är ännu öppen, som för många mänskor. Jag ska se om jag fortsätter gå här eller någon annanstan, berättar Väistö.

Stor efterfrågan i Vanda

Nu står alltså Vanda i tur att få sitt alldeles egna klubbhus. Efterfrågan har funnits där redan en längre tid, berättar Kaiju Yrttiaho, verksamhetsledare på Helsingfors klubbhus Helsingin klubitalo.

- Eftersom Helsingfors klubbhus också är ett internationellt utbildningscenter så arbetar vi mycket för att utvecka klubbhusverksamheten i Finland. Det har funnits en efterfrågan på ett klubbhus i Vanda i flera år, och det har kommit förfrågningar ifall medlemmar kunde komma till Helsingfors klubbhus, förklarar Yrttiaho.

Efter tre år av väntande beslöt Yrttiaho att själv göra slag i saken.

- Jag blir lätt ivrig när det gäller nya saker, och jag föreslog att vi som organisation kunde vara med och öppna ett nytt klubbhus. Styrelsen var öppen för idén så nu kommer vi att betjäna båda städerna, berättar Yrttiaho.

Nu har man planerat två klubbhus, ett i västra och ett i östra Vanda.

- Det första öppnar i år. Vi letar nu efter ett lämpligt utrymme, och senast på sommaren är det meningen att vi ska kunna inleda verksamheten ordentligt, berättar Yrttiaho.

Tanken är att Vandas första klubbhus ska placeras i Dickursby, och om allt går som planerat öppnar det andra klubbhuset i Myrbacka om två år.

- Ett klubbhus är redan i görningen, men två ska det nog bli, försäkrar Yrttiaho.

Ett klubbhusmedlemskap är alltid livslångt och gratis.