Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

I år måste alla gymnasieelever ha egen laptop

Uppdaterad 21.01.2014 12:47.
Internetanvändare
Bildtext I Brändö gymnasium utgår man ifrån konceptet "bring your own device" säger rektor Kristiina Koli.

I höst förutsätts alla som börjar gymnasiet att ha en egen bärbar dator. Det här i och med den nya elektroniska studentexamen.

I huvudstadsregionen har de olika kommunerna löst saken på lite olika sätt, men i alla skolor är det ändå eleven själv som blir tvungen att betala för datorn.

- För att studera i gymnasiet måste man ha en laptop eller annat tekniskt hjälpmedel till sitt förfogande, säger Niclas Rönnholm,undervisningschef på Utbildningsverket i Helsingfors.

Rönnholm ser inget direkt problem med det nya kravet.

- Jag tänker mig att de flesta går in för att köpa en egen dator, många har ändå redan en, säger han.

"Olika lösningar i kommunerna"

I vissa skolor har man ett begränsat antal bärbara datorer som eleverna kan låna. I och med att de är så få och att datorerna också kommer att behövas utanför skolan, till exempel i läxläsningen, så förväntas ändå alla elever att inhandla en egen dator.

I Grankulla har man gått in för att hyra ut datorer till eleverna.

- Från och med augusti förra året har vi skaffat bärbara datorer till alla ettor. De kan hyras för 60 euro per läsår. När en elev har hyrt datorn i tre år, så kan den lösas in för 20 euro. Över 90 procent valt att hyra via skolan, berättar Grankulla gymnasiums rektor Niklas Wahlström.

I Kyrkslätt hoppas man fortfarande på att hitta alternativ till de elever som inte har ekonomiska förutsättningar att köpa en egen dator.

- En begagnad laptop kostar i dagens läge ungefär 300 euro. Vi kan eventuellt stöda nån med ett stipendium som annars inte har råd. Kommunens it-stödperson har också kontaktat ett företag som eventuellt kunde leasa bärbara datorer för skolan, berättar rektor Maria Ekman-Ekebom vid Kyrkslätts gymnasium.

"Det kan hända att det blir lite högre utgifter"

I Helsingfors och Esbo räknar man ändå med att eleverna betalar ur egen, eller föräldrarnas, ficka.

- På vårt infotillfälle nästa vecka kommer vi att säga att eleverna förutsätts ha en egen laptop, berättar Gun-Maj Roiha, rektor för Mattlidens gymnasium i Esbo.

Även I Tölö gymnasium räknar man med att eleverna sköter saken själva.

- Vi kommer nog att förutsätta att eleverna har en egen bärbar dator. Eleverna har alltid skaffat sitt eget material. Nu hoppas vi på att man inte ska behöva lägga ut lika mycket pengar på böcker, förklarar Marina Sjöholm, rektor för Tölö gymnasium.

Ännu finns det ändå inte e-läromedel för svenskspråkiga gymnasier i Finland, så i det här skedet är det inte några stora summor man kan spara in genom att använda laptop. Och e-läromedel kostar också.

Sjöholm medger att det kan hända att gymnasieutbildningen kostar mer för eleverna i och med anskaffningen av bärbar dator.

- Det är möjligt att det blir lite högre utgifter än tidigare, säger Sjöholm.

I Brändö gymnasium gäller samma princip som i Mattlidens och Tölö gymnasium.

- I Brändö gymnasium gör vi på samma sätt som i alla gymnasier i Helsingfors. Vi utgår ifrån konceptet "bring your own device", det vill säga att de som börjar gymnasiet hösten 2014 har med sig sin egen bärbara dator av enkel och billig variant, berättar Kristiina Koli, rektor vi Brändö gymnasium i Helsingfors.

Läs också: "Krav på egen laptop leder till ojämlikhet"