Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Finska viken mår lite bättre

Från 2014
Bild: Yle

Syreläget i sänkorna i Finska viken har blivit klart bättre sedan förra sommaren.

Höstens och vinterns varma väder och kraftiga vindar mellan syd och ost har gjort att vattnet har blandats väl. De goda nyheterna levereras av havsforskningsfartyget Aranda.

Fosfatfosforhalterna i ytvattnena i Finska viken är nu nära de lägsta värdena som har mätts under tjugohundratalet. Men ser man på statistik från flera årtionden kan man ännu inte skönja en sjunkande trend.

Intresserad av havsforskning i Finska viken? Läs om projektet Finska viken-året, som är ett samarbete mellan Finland, Estland och Ryssland (webbplatsen är finskspråkig).