Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Krav på egen laptop leder till ojämlikhet"

Uppdaterad 21.01.2014 14:07.
Porträttbild av Micaela Romantschuk

Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk-Pietilä tror att kravet på att nya gymnasieelever själva ska bekosta bärbar dator kan leda till att en del väljer bort gymnasiet.

I höst förutsätts alla som börjar gymnasiet att ha en egen bärbar dator, i och med den nya elektroniska studentexamen.

Micaela Romantschuk-Pietilä från Hem och Skola konstaterar att gymnasiestudier redan nu kostar en hel del för gymnasisterna, och att en ökning av utgifterna kan vara problematisk.

- Det finns uträkningar om att läroböckerna för hela gymnasietiden kostar ungefär 1500 euro, och det kommer ju andra utgifter på. Att ytterligare betala femhundra till tusen euro för en dator kan i många familjer bli en stötesten.

Ojämlikhet

Att gymnasieutbildningen innebär så höga kostnader kan påverka valet av andra stadiets utbildning, tror Romantschuk-Pietilä.

Programmet är inte längre tillgängligt
Morgonöppet: Micaela Romantschuk-Pietilä om laptop-tvång i gymnasier
Morgonöppet: Micaela Romantschuk-Pietilä om laptop-tvång i gymnasier - Spela upp på Arenan

- Redan nu är yrkesskolans utgifter för en elev mycket lägre, så jag är lite rädd för att de ganska höga kostnaderna i vissa fall kan leda till att en elev väljer bort gymnasiestudier.

Hem och Skolas verksamhetsledare konstaterar att det finns ett starkt samband mellan föräldrars akademiska bakgrund och elevernas möjliga val av gymnasiestudier. Hon tycker att det är synd om ekonomiska orsaker ytterligare leder till en polarisering.

- Jag tycker att vi borde komma ifrån att man på grund av ekonomiska orsaker i familjer väljer bort ett alternativ - det vill säga gymnasiestudier - som man kanske skulle vara intresserad av och ha förutsättningar för. Sådana här stora utgifter påverkar helt klart elevernas och familjernas val.

"Borde få gratis dator!"

Romantschuk-Pietilä tycker inte att det är orimligt att tänka sig att gymnasieeleverna gratis skulle få en bärbar dator, som de ju behöver i sina studier.

- Man vet att gymnasiestudier för staten och kommunen är ett billigare alternativ. En gymnasieelev kostar ungefär sjutusen euro, medan en elev i yrkesskola kostar ungefär åttatusen euro.

Ett argument som tas upp när man motiverar varför det är rimligt att gymnasieelever har egen laptop är att det på sikt blir billigare för eleverna, då de kan använda sig av elektroniska läromedel. Romantschuk-Pietilä köper inte argumentet.

- Det finns än så länge väldigt lite e-läromedel på finlandssvenskt håll. Dessutom är de inte helt gratis heller, utan eleverna ska ju nog betala för dem också.

Läs också I år måste alla gymnasieelever ha egen laptop