Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo satsar stort på Östersjöskydd

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Bild: Yle

Åbo och Helsingfors förbinder sig tillsammans till att skydda Östersjön. Åbo satsar bland annat på att återvinna näringsämnen i avloppsvattenslammet.

På tisdag offentliggjorde städerna sitt åtgärdsprogram för följande fem år. Programmet innehåller cirka 75 åtgärder som ska göra skyddsarbetet till en mer integrerad del av städernas verksamhet.

Målet är att förbättra vattenkvaliteten, havsnaturens tillstånd, miljövänligheten i vattentrafiken och vattenområdesplaneringen. Man vill också stöda stadsbornas aktiva Östersjömedborgarskap.

Åbo stad förbinder sig att fortsätta med ekologisk odling och återvinna näringsämnen i avloppsvattenslammet vid anläggning av grönområden. Åbo förbinder sig också till att leta efter dumpningsplatser till lands och havs som är mindre skadliga för miljön och dumpa det förorenade sedimentet på marken. I Åbo satsar man också på utvecklandet av tömningssystemen för avloppsvattnet från fartygen.

I internationellt samarbete lyfter Åbocentret i S:t Petersburg och Åbo stads Europakontor i Bryssel fram skyddandet av Östersjön och på nationell plan fortsätter Åbo stad att stödja verksamheten för Skyddsfond för Skärgårdshavet.

Största delen av åtgärderna är gemensamma för Åbo och Helsingfors. Genom att utveckla avgiftssystemet för fartygens avloppsvatten, hamnverksamheten och fartygstrafiken ur miljösynpunkt samt genom att förstärka oljebekämpningsberedskapen satsar städerna på en ren vattentrafik.

I städernas undervisnings-, informations- och serviceverksamhet främjar man medvetenhet om havets tillstånd. Dessutom förbinder sig Helsingfors och Åbo att stöda stadsbornas aktiva Östersjömedborgarskap, som bland annat innebär deltagande i skyddsarbetet för Östersjön i form av årliga städtalkon på stränderna. Städerna lyfter också fram Östersjökunskapen under den internationella evenemangsveckan Turku Baltic Sea Days 1-5 juni i Åbo