Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hjärtkirurgin bekymrar Larsmobor

Från 2014
Uppdaterad 22.01.2014 10:29.
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle

Sexton Larsmobor är missnöjda med att kommunens representanter stödde sparpaketet som innebär att hjärtkirurgin läggs ner vid Vasa centralsjukhus. I ett brev till kommunen kräver de att kommunstyrelsen ger en utförlig redogörelse till varför man var för en nedläggning av hjärtkirurgin. En av dem som skrivit under brevet är Bo-Erik Haglund som själv är hjärtsjuk.

- Vi är missnöjda med kommunen eftersom de röstade bort hjärtkirurgin från Vasa. Vi motsätter oss ekonomin. Det har visat sig att uträkningarna som presenterats inte håller streck, säger Haglund.

Larsmobor missnöjda med kommunens beslut om hjärtkirurgin

Programmet är inte längre tillgängligt

Sjukvårdsdistriktets ekonomiska utredningar betecknar larsmoborna som vilseledande och oriktiga. Tvärtom hävdar man att en nedläggning förorsakar en merkostnad på 1,1 miljoner euro. Här hänvisar man till beräkningar av Kust-Österbottens hjärtdistrikt som grundar sig på universitetssjukhusens uppgifter.

Bildtext Bo-Erik Haglund
Bild: YLE/Patrik Enlund

- Vi vill att kommunen tar up det här till behandling och att vi får ett positivt svar av dem och att de ändrar åsikt och stöder fortsatt hjärtkirurgi, säger Haglund.

Klarare profiler för regionens sjukhus

I brevet skriver larsmoborna att vården på svenska är viktig och de undrar om kommunens strategi är att minimera samarbetet med centralsjukhuset i Vasa.

Bo-Erik Haglund har egen erfarenhet av långa transporter som hjärtsjuk och det är någonting han inte önskar ens sin värsta fiende säger han. Han blev bypass opererad på nittiotalet i Tammerfors och reste då en varm sommardag i ambulans från Larsmo till Tammerfors.

- Det var en fruktansvärd resa, säger Haglund.

Bo-Erik Haglund hoppas på en fortsättning för hjärtkirurgin i Vasa och han hoppas också att fortsättningen blir permanent. Han tycker också att man kanske kunde spara pengar på att de tre sjukhusen i Österbotten, Vasa, Karleby och Seinäjoki skulle profilera sig tydligare och specialisera sig på olika saker.

- Alla behöver inte ha allt, utan sjukhusen kunde komma överens sinsemellan, fast det verkar ju vara omöjligt, säger Haglund.

Kommunstyrelsen i Larsmo tillsatte en grupp som ska svara på skrivelsen till nästa möte den 3 februari.