Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Strul när direktdebiteringen upphör

Från 2014
Räkningar
Bildtext Direktdebiteringen upphör. Pappersräkningarna gör comeback
Bild: Derrick Frilund / Yle

Bankernas direktdebitering upphör den sista januari. Orsaken är en EU-förordning som förbjuder nationella former av direktdebitering. I början utlovades att kunderna inte behöver göra någonting vid övergången från direktdebitering till e-fakturor eller direktbetalning. Men verkligheten är annorlunda. Övergången skapar problem för både kunder och företag.

Europeiska unionen ville bli av med de vitt skilda systemen för betalning i de olika medlemsländerna. EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och de europeiska bankerna har kommit överens om ett gemensamt europeiskt betalningsområde, SEPA. I det ingår EU-förordningen om att direktdebiteringen ska slopas. Bankernas direktdebitering har fungerat bra i Finland och därför blir övergången ett steg tillbaka för de finländska bankkunderna.

Tre sätt att betala räkningar

Efter den första februari finn tre sätt att betala räkningar: 1) För den som använder nätbanken kan direktdebiteringen ersättas av en e-faktura. Kunden får räkningen till sin nätbank och banken drar automatiskt av summan från kundens konto.

2) Direktdebiteringen kan också ändras till en direktbetalning för kunder som inte använder nätbanken. Kunden får per post en faktura och banken drar av summan från kontot om kunden har ett avtal med banken om att sköta direktbetalningen. Skillnaden mellan direktdebitering och direktbetalning är hårfin.

3) Faktureraren kan också skicka en pappersfaktura som kunden sedan betalar till banken över disk eller låter banken sköta betalningarna sedan banken fått räkningarna. Det här kan bli dyrt för kunden då serviceavgifterna numera är höga.

- Övergången från direktdebiteringen till de nya sätten har lett till en hel del frågor främst från våra äldre kunder, säger Niklas Lemberg, direktör för Aktias betalningsrörelse.

Bild av Aktiaskylt
Bildtext Också på Aktia räknar men med öen del övergångsproblem
Bild: YLE

En del företag väntar fortfarande

De flesta företag har redan i god tid under hösten meddelat sina kunder hur förändringen sköts. Då tog också företagen kontakt med sina branschorganisationer.

- Nu den senaste tiden har vi inte fått så många förfrågningar, säger Airi Murto, förbundsombudsman vid Företagarna i Finland.

De företag som ännu inte tagit kontakt med kunderna börjar nu ha bråttom. Kunden borde veta hur räkningarna ska betalas då direktdebiteringen inte längre fungerar. I värsta fall kan det gå så att företaget inte får betalt och tvingas vänta på att kunden betalar på något av de tre sätten. För kunden kan situationen också leda till strul om det börjar komma kravbrev från faktureraren.

Besvärligt läge för organisationer

På Finlands djurskyddsföreningars förbund är läget så oklart att man inte just nu tar emot nya bidragsgivare. Verksamheten bygger till stor del på donationer och de flesta har skötts med direktdebitering.

Nätbankskoder.
Bildtext E-fakturor blir allt vanligare
Bild: Yle

- Vi håller på att titta på det här, säger ekonomichef Erja Peltola vid förbundet. Nya donatorer är en utmaning för oss. Pappersräkning är knappast rätt sätt när det gäller donationer. Hela den här omläggningen är överraskande komplicerad och arbetsdryg, säger hon.

Också vid takorganisationen Ansvarsfullt Donerande r.f. är man missnöjd med omläggningen. Generalsekreterare Pia Tornikoski är orolig för att antalet donatorer minskar som en följd av att direktdebiteringen upphör.

- Vi kommer att utreda vad utfallet blir. Hur som helst var det gamla systemet bättre. Dessutom blir den nya direktbetalningen dyrare för organisationerna, säger Pia Tornikoski.

EU-kommissionen fick skrämselhicka – Finland håller fast vid planen

Övergången har medfört så mycket strul inom Europeiska unionen att EU-kommissionen har föreslagit för Europaparlamentet att bankerna kunde få rätt att ta emot direktdebiteringsbetalningar fram till första augusti. Övergången skulle alltså skjutas upp med ett halvt år. Inget enskilt land ska ändå tvingas att rucka på den tidtabell som man kommit överens om. I Finland har Finansbranschens centralförbund tillsammans med bankerna fattat beslut om att hålla fast vid den ursprungliga tidtabellen. Direktdebiteringen går alltså i graven den 31 januari – åtminstone i Finland.

Enligt Finansbranschens centralförbund skulle en fortsättning av direktdebiteringen göra mer skada än nytta. De flesta företag har redan gjort vad som behövs för omställningen. De har antingen fattat beslut om e-faktura, direktbetalning eller att börja sända ut pappersfakturor.

- Vid årsskiftet hade över hälften av företagen gått över till det nya systemet och av dessa är så gott som alla större företag med stor fakturering, säger Niklas Lemberg vid Aktia. Men många har nog lämnat övergången till sista stund. Säkert kommer det att bli en del besvärligheter i början, säger Lemberg.

Kolla posten

Under övergångstiden gäller det att vara särskilt uppmärksam på den post man får. Direktdebiteringen kan plötsligt ha omvandlats till en vanlig pappersfaktura som måste betalas senast på förfallodagen. Ansvaret ligger hos kunden i det här fallet.