Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Svårare att få bostadslån

Från 2014
Peter Finne.
Bild: Yle/Filippa Sundlin

Det har blivit svårare att få bostadslån om man jämför med för ett par år sedan. Bankerna kör en allt stramare linje men det är inte något bankerna gör för att dom själva vill utan det är som följd av att bankerna kommer att få nya regelverk.

Under 2014 och 2015 kommer alltså ett nytt regelverk som ställer hårdare krav på bankerna vilket gör att bankerna i sin tur måste strama åt sin kreditgivning. Ytterligare så pågår en diskussion om ett lånetak. Finansbranschens centralförbund vill införa ett lånetak som begränsar lånets summa som får uppgå till högst 90 eller 95% av bostadens värde. Detta för att man vill undvika en sk bostadsbubbla och så vill man också befrämja sparandet säger peter Finne som är verkställande direktör vid Kvevlax Sparbank.

Det här är något som ännu är på förslag men allt tyder på att lånetaket är något som kommer och i såfall så kommer det att drabba förstagångsköparna hårdast. Peter Finne hoppas på att man kommer att få en övergångsperiod så att folk ska ha tid på sig att hinna börja spara och skaffa sig det kapital som krävs för att få ett lån, han hoppas också att lånetaket ska bli 95% procent för just förstagångsköparna.