Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ojämlikhet ökar dödligheten

Från 2014
Bildtext Slutet kommer snabbare om samhället är ojämlikt, säger forskare
Bild: YLE/ Axel Hansson

En ny studie vid London School of Economics visar att inkomstfördelningen har blivit ojämnare i två tredjedelar av världens rikaste länder. Den ökade ojämlikheten är förknippad med en kortare förväntad livslängd och högre dödlighet, speciellt bland män.

Studien visar att den förväntade livslängden har fortsatt att öka och det relativa antalet avlidna har fortsatt att sjunka i de rika länderna under perioden 1975-2006. Men enligt studien skulle livslängden ha varit längre och dödligheten mindre ifall inkomsterna hade varit jämnare fördelade.

I Storbritannien ökade ojämlikheten med 43 procent mellan 1975 och 2006. Utan den här ökningen kunde dödligheten hos barn och vuxna under 50 år ha varit 10 procent lägre, uppskattar forskarna. De kom fram till siffran genom att tillämpa de genomsnittliga effekterna av ojämlikhet på dödligheten över en 30-års period i 21 utvecklade länder.

Forskarna Roberta Torre och finländaren Mikko Myrskylä fann också att ökad ojämlikhet är kopplad till dödlighet i åldersgruppen 65-89 år, även om kopplingen är betydande enbart för kvinnor.

Rekommendation: Minska ojämlikheten

Mikko Myrskylä, professor i demografi vid London School of Economics, säger att undersökningen kastar nytt ljus över ojämlikhetens inverkan på dödligheten.

- Den ökade ojämlikheten är kopplad till minskad förväntad livslängd för både kvinnor och män. Våra forskningsresultat pekar på att åtgärder som minskar ojämlikheten kan förbättra hälsan speciellt för barn och unga, men också för kvinnor och män i medelåldern.

Forskarna är inte säkra på vilken mekanism som ökar dödligheten, men den kan vara kopplad till konkurrens mellan mänskor, stress och riskbeteende i moderna samhällen. Ojämlikheten kan leda till att föräldrar inte har råd att satsa på sina barn och det här kan vara kopplat till dödligheten hos barn. Med tanke på hur viktig barns och ungas hälsa är för hållbarheten i åldrande samhällen kunde åtgärder för att minska ojämlikheten ha positiva långsiktiga effekter på samhällen, säger forskarna.

London School of Economics