Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nya avloppsrör i Borgå centrum ska ge mindre utsläpp

Från 2014
Uppdaterad 23.01.2014 14:24.
Bild: YLE/ Bettina Aspfors

Borgå vatten vill fortsätta släppa ut samma mängder kväve och fosfor som tidigare från Hermansö reningsverk.

Det här kommer fram i Borgå vattens ansökan om nytt miljötillstånd.

I dagens läge ligger kravet på fosforhalten på max 0,5 milligram per liter. Av kvävet ska 70 procent tas bort.

Bildtext Risto Saarinen
Bild: Yle/Carmela Walder

Risto Saarinen, som är VD för Borgå vatten, förklarar att reningsverket i vanliga fall redan idag kommer ner till fosforutsläpp på 0,2 milligram per liter. Våren är dock en problematisk tid eftersom vattenmängden är för stor och då måste en del av vattnet ledas förbi den kemiska reningen.

Stort flöde problem för reningsverket

Det finns ännu ungefär tio kilometer blandavlopp i Borgå. Det betyder att avloppsvatten, regnvatten och vatten från snösmältningen kommer in i samma ledning.

– Det här stora flödet klarar Hermansö reningsverk inte av, säger Risto Saarinen.

Borgå Vatten vill inte förbättra den kemiska reningen i Hermansö reningsverk. I stället satsar vattenverket på att förnya vattenrören i centrum. På det här sättet rinner det mindre vatten till reningsverket under våren.

– Genom sanering på nätet får vi i slutändan ett bättre resultat än om vi investerade i reningsverket, säger Saarinen.

Att förnya rör är dyrt och tidskrävande. Därför vill Borgå Vatten inte ännu gå med på att skärpa utsläppskraven.

”Rätt att renovera rören”

tero myllyvirta informerar om avloppsguide
Bildtext Tero Myllyvirta
Bild: YLE/Stefan Härus

Tero Myllyvirta är verksamhetsledare för Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å. Han tycker att Borgå vatten redan nu gör ett bra jobb med reningen eftersom den mängd fosfor och kväve som släpps ut underskrider kraven.

– Den inställning som Borgå vatten har är alldeles rätt, säger Myllyvirta. Det kommer att kosta mycket pengar att renovera det gamla rörsystemet.

Det finns dock ett alternativ till att släppa ut fosfor och kväve överhuvudtaget. Man kunde ta till vara ämnena för återanvändning.

– Då skulle vi egentligen inte ha avloppsvatten alls, säger Tero Myllyvirta. Men det borde man tänka på innan man ens bygger ett reningsverk.

Fosfor är en dyrbar naturresurs

Tero Myllyvirta anser att det nuvarande systemet är ett kortvarigt system som beror på fel attityd och hög levnadsstandard.

– Med fosforns hjälp producerar vi två tredjedelar av den mat vi äter, så inställningen kommer att ändras.

Borgå vattens Risto Saarinen säger att fosforn i Borgå tas till vara till 100 procent. En samarbetspartner tar hand om slammet från reningsverket och använder det på åkrar för till exempel odling av spannmål.

Miljönämnden i Borgå tar ställning till Hermansö reningsverks miljötillstånd nästa vecka.