Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyskland: Mer koldioxidutsläpp trots vindkraftssatsning

Från 2014
Uppdaterad 23.01.2014 08:47.
Vindmöllor
Bild: YLE/AP Graphics Bank

EU-kommissionen vill fram till år 2030 sänka koldioxidutsläppen inom EU med 40 procent från utsläppsnivån år 1990. Samtidigt går utvecklingen i vissa länder ändå åt motsatt håll. Så också i Tyskland, där man trots allt har satsat stort på förnybar energi.

Otaliga vindmöllor och enorma fält täckta med solpaneler kantar allt oftare de tyska motorvägarna. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan betstämde man sig i Tyskland för att avveckla kärnkraften och beslutet har betytt stora investeringar när det kommer till förnybar energi. Investeringar som naturligtvis är nödvändiga, men samtidigt mycket dyra.

I Tyskland hade man därför hoppats att EU-kommissionen nu skulle ha krävt att alla medlemsländer måste satsa mer på utbyggnad av förnybar energi. Nu heter det i stället att andelen förnybar energi inom hela EU ska uppgå till 27 procent år 2030. I Tyskland är man nu rädd för att landet ensamt står för merparten av utbyggnaden, medan länder som Storbritannien och Frankrike kan fortsätta satsa på till exempel kärnkraft.

Övergång till kol

Trots att Tyskland nu satsar enormt på främst vindkraft, betyder det ändå inte att de tyska koldioxidutsläppen skulle minska. Tvärtom.

De värsta förorenarna, det vill säga kolkraftverken har under de senaste åren gått på högvarv. Inte sedan början av 1990-talet har kolen stått för en så här stor del av den tyska energiproduktionen. Det här hänger enligt kritikerna ihop med att det i dag är alltför billigt att släppa ut koldioxid i atmosfären. Man kräver därför att hela handeln med utsläppsrätter ses över.

Samtidigt satsar de stora tyska energibolagen vidare på kolkraften, eftersom man också ser exportmöjligheter till grannländerna. Det här har betytt att de mer miljövänliga gaskraftverken är i en allt mer trängd situation också till exempel i grannlandet Holland.

Trots de stora satsningarna på vind och sol, har avvecklingen av kärnkraften de facto i första hand betytt en övergång till brunkol och stenkol. Förbundskansler Angela Merkel och den tyska regeringen vill ändå betona att den tyska elproduktionen ska vara miljövänlig, men samtidigt finns det många frågor kring de tyska socialdemokraternas hållning. Miljövännerna är rädda för att SPD vill hålla fast vid kolkraftverken för att trygga tyska arbetsplatser.

Diskussion om artikeln