Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

VRLeaks: Nya IC2-tåg orsaken till förseningar på kustbanan

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Y-tåg på Karis järnvägsstation
Bildtext Y-tågen är inte skyldiga, skriver VRLeaks.

Armbrytningen om Y-tågens framtid på kustbanan går het. I dag (23.1) publicerar webbsidan VRLeaks, som avslöjar insiderinformation om tågbolaget VR, uppgifter om att det är nya styrvagnar i IC2-tågen som under hösten orsakade förseningar i tågtrafiken och inte de nedläggningshotade Y-tågen.

4 min
Programmet är inte längre tillgängligt

VR:s direktör för närtågstrafiken, Antti Korhonen, skriver i dag i en blogg att trafiken på hela kustbanan vinner om Y-tågen inte längre trafikerar Karis.

VR ansöker av Kommunikationsministeriet om att Y-tågen från och med mitten av augusti skulle stanna i Sjundeå och inte längre åka ända till Ingå och Karis.

Det är ministeriet som understöder och köper den olönsamma trafiken av VR och ministeriet har lovat utreda frågan inom kort.

VR motiverar sin önskan med att tågen på kustbanan skulle bli punktligare om Y-tågen inte fanns med i soppan.

IC2-tågen skyldiga

I dag (23.1) publicerar ändå webbsidan VRLeaks detaljerad information om att det är de nya IC2-tågen och inte Y-tågen som är orsaken till att tågen på kustbanan är sena.

Bakom VRLeaks finns privatpersonen Mikko Nyman med bland annat kontakter till anställda på VR.

Den här gången baserar sig VRLeaks uppgifter till en del på siffror från Trafikverket från perioden mellan 1.10 och 31.12.2013.

Y-tågen mera punktiga

Enligt siffrorna var Y-tågen försenade mer än en minut 149 gånger (totalt 557 minuter) medan IC-tågen var försenade mer än en minut 1 252 gånger (totalt 6 660 minuter).

Under perioden kördes cirka 1 000 tågturer med Y-tåg och cirka 3 000 turer med IC-tåg.

Det är främst IC2-tåg med styrvagn som har varit mest försenade på sträckan mellan Kyrkslätt och Karis, skriver VRLeaks.

Nya styrvagnar

Det var i höstas VR tog i bruk de nya styrvagnarna för IC2-tågen. Tanken med styrvagnarna är att spara tid. I ena ändan av ett tåg finns ett lok och i den andra ändan av tåget finns en styrvagn. Styrvagnen fungerar som en vanlig passagerarvagn förutom att det finns en styrhytt i ändan av vagnen.

Loket kan antingen dra tåget och då sitter lokföraren i loket och styr tåget. Men loket kan också skuffa tåget och då sitter föraren i styrhytten i styrvagnen och kör tåget.

Fördelen med systemet är att man sparar tid då tåget kommer till en ändhållplats så som Helsingfors. Förut måste man flytta på vagnar och byta plats för loket, men nu behövs inget sådant då man har de nya styrvagnarna.

Olika problem med styrvagnarna

Problemet är bara att de nya styrvagnarna inte har fungerat som de ska. Enligt VRLeaks har det funnits problem med kabeln som kopplar styrvagnen till loket. Styrvagnen kan bara styra; det är loket som driver tåget framåt.

De nya styrvagnarna används bara på en del tågavsnitt där det just förekommer mycket trafik som åker av och an. Sådan är t.ex. just trafiken mellan Åbo och Helsingfors.

Det betyder också att det tar tid innan personalen hinner läras upp att använda de nya loken. Det har också lett till problem med att använda de nya styrvagnarna.

Det har också funnits problem med datasystemen och kommunikationen mellan styrvagnen och loket. Då allt inte fungerar som det ska slår styrvagnen på bromsen för säkerhets skull. Så problem med påslagna bromsar har också enligt VRLeaks lett till förseningar i trafiken på kustbanan.

Det har också förekommit problem med styrningen av strömtillförseln till loket. Och det har lett till förseningar enlig VRLeaks.

Stämmer inte alls, säger VR

Ari Vanhanen, direktör för fjärrtågstrafiken på VR, håller inte alls med VRLeaks. Tvärtom har tågen på kustbanan hållit tidtabellen rätt bra; bättre än på många andra avsnitt.
- Det har funnits små tekniska problem med de nya vagnarna, men överlag är VR mycket nöjd med investeringen.

Ari Vanhanen vill inte heller kommentera Y-tågsfrågan desto mer utan säger att bollen är hos Kommunikationsministeriet.

Han understryker ändå att de nya styrvagnarna och frågan om Y-tågens framtid inte har något med varandra att göra.

VR pekar på helheten

VR:s direktör för närtågstrafiken, Antti Korhonen, skriver i dag i en blogg på VR:s hemsidor att tusentals resenärer skulle vinna på att Y-tågen inte längre skulle trafikera Ingå och Karis.

VR får en hel del respons på förseningarna på kustbanan. Problemet är att kustbanan är enkelspårig med få platser där tågen kan mötas. Det betyder att ett enskilt problem eller störning snabbt leder till att hela trafiken på banan störs.

I förhållande till kustbanans kapacitet är det också rätt stor trafik på banan. Trafikverket har inte heller några planer på att bygga ut banan i den närmaste framtiden.

Det betyder att läget bara kan förändras genom att planera trafiken och lägga om den.

För få passagerare

I Ingå stiger dagligen cirka 40 passagerare ombord på Y-tåget och i Karis är siffran 200. Tre av fyra passagerare från Karis väljer ett fjärrtåg istället för närtåget. För att trafiken skulle vara lönsam borde antalet passagerare stiga betydligt, skriver VR:s Antti Korhonen i sin blogg.

Han skriver också att de största problemen kommer för Ingåborna som mister sin tågförbindelse helt och hållet, men det går bra med bussar både till Raseborg och till huvudstadsregionen.

Genom att lägga om trafiken skulle punktligheten bli bättre och det skulle gagna tusentals passagerare dagligen, skriver Antti Korhonen.

Läs också:
Pendlarna är många - utveckla kollektivtrafiken istället
Det blir svårare att pendla
Jarl Boström tror det blir svårt att få tillbaka indragen station
SDP-politiker för Y-tågen.
Tågpendlare kan tag bilen istället
Riksdagsledamöter vill bevara Y-tågen.