Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Mycket träd, lite skog?

Från 2014
Uppdaterad 16.01.2015 13:10.
Bildtext Patrik Byholm vill se mångfald i våra skogar
Bild: Louise Bergman

Många anser att det är hög tid att skydda mer skog om inte unika arter ska försvinna ur vår fauna. Samtidigt anses skogen vara en av våra viktigaste exportvaror, hur går det här ihop?

Biologisk mångfald

Sedan barnsben har Patrik Byholm rört sig i skog och mark, bland annat i sydösterbotten. Han är docent i ekologi och evolutionsbiologi och jobbar i dag som forskande lärare på yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.

- Det har avverkats väldigt mycket i skogarna i till exempel Närpes. Många områden där det funnits skog av gammelskogkaraktär med ett rikt fågelliv och många ovanliga arter, har kalhuggits.
Patrik är väl medveten om skogens ekonomiska betydelse, både nationalekonomiskt och för enskilda skogsägare. Men han tror att det går att bedriva ett aktivt skogsbruk utan att negligera den biologiska mångfalden.

- Det är lätt att vara efterklok, men jag anser nog att man under årens lopp kunnat ge markägarna större friheter via till exempel beskattningen. När man började planera skogsbruket efter andra världskrigets slut tänkte man stort, men man borde kanske ha tänkt mer långsiktigt och gått mer varsamt framåt.
Om vi vill att naturvärden ska finnas också utanför nationalparkerna, då är det hög tid att göra mer, att skydda mer skog.

Mycket skog

Jan Slotte är verksamhetsledare på Skogsvårdsföreningen i Österbotten. Han anser att vi inte avverkat för mycket i våra skogar.

- Det är viktigt att komma ihåg vilken historia vi har med tjärbränning och båtbyggande och så vidare. Vi har alltid utnyttjat skogen effektivt och vi har byggt upp det här samhället med inkomster från skogen. Och ser vi på avverkningen och tillväxten i skogen är det en stor skillnad. I Österbotten avverkar vi ungefär 1,3 miljoner kubikmeter virke och har en tillväxt på 2,3 miljoner kubikmeter. Så det är nog ingen risk att vi avverkar för mycket.

Inte heller Thomas Blomqvist, riksdagsledamot (SFP) och skogsägare anser att vi avverkat för mycket och för hastigt.

- Jag håller inte med om att det knappt finns någon skog i vårt land. Säkert ser skogarna annorlunda ut idag men det är också en medveten strävan. Vi ska inte glömma bort att Finlands välstånd är beroende av att vi har ett effektivt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. 76 procent av Finlands yta är skogbevuxen, så nog finns det skog i Finland, säger Blomqvist.

Läs också: Programmet för att skydda skog haltar

Lyssna på Radar i Radio Vega fredag 24.1 kl.11.03 om Finlands skogspolitik och skyddet av våra skogar. (Repris söndag)

Mer om ämnet på Yle Arenan