Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skogsskyddet är otillräckligt

Från 2014
Patrik Byholm
Bildtext Patrik Byholm, docent i ekologi och evolutionsbiologi, i en Metso-skyddad skog i Närpes
Bild: Yle/Louise Bergman

Tre fjärdedelar av Finlands landareal täcks av skog. Trots att vi har mycket skog är skogsskyddet inte tillräckligt. Ekonomiskogsbruket har dominerat och den biologiska mångfalden är hotad.

Radar: skydd av skogar

Programmet är inte längre tillgängligt

En som följt med utvecklingen, främst i de sydsöterbottniska skogarna, är Patrik Byholm. Patrik är docent i ekologi och evolutionsbiologi och har sett många gammelskogar avverkas och ersättas av planterad skog.

- Om vi vill bevara mångfalden och naturvärden också på andra ställen än i nationalparker, är det hög tid att skydda det lilla som finns kvar. Äldre skog av gammelskogskaraktär är väldigt sällsynt i hela södra Finland och speciellt här i Österbotten.

Byholm är väl medveten om det ekonomiska värdet i skogsbruket, både för nationalekonomin och för den enskilda skogsägaren. Men han anser att det måste vara möjligt att bedriva skogsbruk, men ändå skydda mer värdefulla skogsmiljöer.

Johan Grönros
Bildtext Johan Grönros, skogsägare i Malax, har Metso-skyddat en liten del av sin skog
Bild: Yle/Louise Bergman

Johan Grönros, som är skogsägare i Malax, anser inte att vi har avverkat för mycket skog i Finland. För honom är skogen en kapitalinvestering.

- Många skogsägare tar lån för att köpa skog. Det är en investering som ska ge avkastning, men visst är den biologiska mångfalden också viktig. Vi skogsägare gillar när det finns något speciellt i våra skogar och självklart vill jag att mina barn ska ärva en skog där det finns naturväden.

Grönros har själv skyddat en del av sin skog där det finns ett unikt askbestånd. Några speciella fågelbon gör att skyddet så småningom ska utökas.

Frivilligt skydd

Sedan år 2008 har skogsägare möjlighet att skydda sin skog i Metso-skyddsprogrammet. Det är ett frivilligt skyddsprogram, där skogsägaren både kan satsa på ett tidsbundet eller permanent skydd.

De permanenta Metso-skydden sköts av Närings- trafik- och miljöcentralen. Hittills har omkring 1 600 ha skog ett permanent Metso-skydd på västra Finlands ntm-centrals område. Det uppger överinspektör Matti Kyröläinen.

- Och just nu har jag en lista på ungefär 100 initiativ till Metso-skydd från skogsägare, så intresset är ganska stort.

Bakgrunden till att staten valde att inrätta skyddsprogrammet Metso var att det inte fanns tillräckligt med skyddade områden i vårt land.

- Mer värdefulla skogsmiljöer måste skyddas. Det har också EU kosntaterat i sina granskningar. Det befintliga skyddet med till exempel Natura 2000 har inte varit tillräckligt.

Programmet Radar behandlar skogsskydd i sin sändning den 24 januari.