Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Försvaret: Sisu får skylla sig själv

Från 2014
Uppdaterad 24.01.2014 08:23.
Bildtext Sisu erbjöd inte bilar som uppfyller utsläppsnormerna Euro 6.
Bild: YLE/Marga Sandström

Lastbilstillverkaren Sisu i Karis har ingen orsak att klaga trots att deras offert inte kom med på andra omgången av offertrundan som gäller en stor anskaffning av lastbilar till armén.

Det säger försvaret nu i sitt svar till Sisus rättelseyrkan.

"Sisus offert uppfyllde inte kraven"

Staben för arméns materielverk håller fast vid sin tidigare ståndpunkt.
De tycker att Sisus offert var bristfällig: Sisu erbjöd inte bilar som uppfyller utsläppsnormerna Euro 6, trots att det här var ett av de ovillkorliga kraven i offertförfrågan.

"Offertförfrågan diskriminerade inte"

Försvaret krävde också att leverantörerna kan presentera Euro 6-fordon på fyra veckors varsel, det vill säga möjligtvis redan under 2013.
Sisu konstaterade själv i sin offert i november att de inte har Euro 6-bilar i produktion 2013 eftersom lagen kräver den normen först från 2014.

Sisu ansåg att utsläppskravet var diskriminerande mot dem.
Men försvaret påpekar i sitt svar till Sisus rättelseyrkan att det inte kunde anses diskriminerande eftersom alla potentiella leverantörer ställdes inför samma krav.

"Sisu fick nog informationen"

Sisu hävdar också att de inte fick någon inbjudan till syneförrättningen där leverantörer i december kunde presentera sina fordon.
Försvaret medger att ett e-postmeddelande till en viss person inom Sisu inte kom fram på grund av brister i Sisus kontaktuppgifter.
Men försvaret påminner att informationen nog nådde Sisu eftersom den också skickades till andra adresser inom koncernen.

Försvaret påminner också att adressproblemen inte spelar någon roll eftersom Sisu i vilket fall som helst inte skulle ha kunnat uppfylla kraven i offertförfrågan.

Staben för arméns materielverk säger också i sitt svar att Sisu innan offerter skulle lämnas in inte var i kontakt med armén om det Sisu upplevde som problematiskt.