Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Pekka Poutanen: Med sedlar till svensk hälsovård

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 10:47.
Bild: YLE/Elias Poutanen

Hur skulle vi få fungerande service på svenska inom huvudstadsregionen? Blickarna riktas nu till den kommande metropolförvaltningen. För några dagar sedan presenterade Finlands Kommunförbund rapporten "En förvaltningsmodell för svensk service inom metropolområdet".

Utredningsmannen Marcus Henricson anser att man behöver bättre regionala servicelösningar inom hälsovården på svenska och den blivande metropolförvaltningen kunde utgöra ett samlande organ för att ansvara för detta. Metropolförvaltningen skulle godkänna tjänsteproducenter, som kan garantera service på svenska och informera kommuninvånare om alternativ, som finns.

I praktiken skulle man ha en valfrihetsmodell som bygger på servicesedlar. Den svenskspråkiga kommuninvånaren har med sin sedel rätt till skattefinansierade hälsotjänster och hon får fritt välja mellan godkända serviceproducenter inom metropolområdet, kommunala, privata eller tredje sektorn. Systemet med servicesedlar inom social- och hälsovården har i Finland varit möjligt redan i flera års tid.

Idén är ur samhällets synvinkel enkel och ur klientens synvinkel idealisk. För att hela kedjan skulle fungera borde vi ha tillräckligt många serviceproducenter som under alla omständigheter kan erbjuda tjänster på svenska.

I min hemkommun - Kyrkslätt - kan vi på hälsocentralen få service på svenska. En del läkare och en hel del av den övriga personalen kan betjäna på svenska, men garantier får du inte. Kyrkslätt skulle inte kunna komma med på metropolförvaltningens officiella lista över svenska tjänsteproducenter. En klient bosatt i Kyrkslätt borde resa med sin värdesedel någon annanstans. Jag tror att situationen är ganska lika på många andra hälsocentraler och -stationer.

Bristande svensk service beror ofta på att det inom rekryteringsmarknaden inte finns personal med tillräckliga kunskaper i svenska. Inom den kommunala sektorn är språktillläggen anspråkslösa och uppmuntrar inte till att förstärka kunskaper i svenska. Löneavtalen ger inte mycket spelrum inom den offentliga sektorn.

Inom metropolområdet bor över 80.000 kommuninvånare som har svenska som modersmål och ännu utöver detta tusentals mer eller mindre tvåspråkiga. Man skulle tro att detta befolkningsunderlag skulle få en hel del privata läkarstationer profilera sig på den svenska servicen.

Servicesedlar är en ypperlig uppfinning. Ett fungerande system förutsätter dock att det finns tillräckligt många sinsemellan konkurrerande serviceproducenter, som även geografiskt fördelas jämt mellan Kyrkslätt i väst och Sibbo i öster.