Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ta inte cykeln till sjukhuset om du fått hjärtinfarkt!

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 10:47.
Gunilla Carlson och Kari Korpilahti
Bildtext Gunilla Carlson och Kari Korpilahti arbetar på hjärtstationen
Bild: Yle/Roger Källman

Till hjärtstationen vid Vasa centralsjukhus kommer bland annat patienter som misstänks ha drabbats av hjärtinfarkt. 90 procent av infarktpatienterna kan numera åtgärdas med ballongutvidgning, säger överläkare Kari Korpilahti.

Hjärtstationen ligger fysiskt ovanför akutintaget på VCS. Den har omkring 1250 diagnostiska patienter årligen och under fjolåret utfördes över 500 ballongutvidgningar

Hjärtstationen vid VCS ger akut hjälp

Programmet är inte längre tillgängligt

- Här utförs bland annat ballongutvidgningar och vi sätter in pacemakers, säger avdelningsskötare Gunilla Carlson.

Till verksamheten hör också kontrastmedelsundersökningar av kranskärl, samt elektrofysiologiska undersökningar och åtgärder.

Hjärtstationen ≠ hjärtkirurgin

En annan avdelning på sjukhuset, hjärtkirurgin, har varit i hetluften under en längre tid. I bland annat Yles kommentarsspalter har folk ventilerat sin oro att över om hjärtkirurgin stängs ner så blir alla hjärtpatienter utan vård.

- Det är ett missförstånd, såtillvida att de flesta hjärtinfarktpatienterna, 90 procent, numera kan åtgärdas med ballongutvidgning, säger överläkare Kari Korpilahti. Resterande tio procent kan behöva operaras av en thoraxkirurg.

Vilka är då symptomen som gör att man ska greppa telefonen och ringa 112?

- En hel del har bröstsmärtor, men symptomen kan också vara annorlunda, såsom andnöd och snabbt försämrat allmäntillstånd, säger Carlson

Korpilahti säger att en plötslig tryckande smärta i bröstet, som eventuelt strålar utåt, andnöd, illamående eller plötslig medvetslöshet är orsak för den insjuknade eller en anhörig att omgående ringa nödcentralen.

- Det känns frustrerande för oss att höra patienter som kan ha haft (för oss) klara infarktsymptom från mitt i natten och som söker hjälp först flera timmar senare. Det är så vi människor fungerar, vi vill inte "vara till besvär", säger Carlson.

- Om en persons kranskärl plötsligt täpps till vore det viktigt att öppna upp dem så snabbt som möjligt. Bästa sättet är att kontakta nödcentralen, säger Korpilahti

Han påpekar att man själv inte ska försöka ta sig till vård, såsom att själv sätta sig bakom bilratten. Ambulanspersonalen bjuder på expertkunnande och kan till exempel ta EKG hemma hos patienten och e-posta in dem till sjukhuset.

- Förr brukade man säga att de värsta patienterna kom hit på cykel, förhoppningsvis har vi kommit ifrån det säger Gunilla Carlson.

Se också: Hjärtstationens webbplats