Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Slopa könsmarkeringen från start"

Från 2014
Bild: Vita Thomsen/norden.org

Redan 2-åringar har en klar könsuppfattning som kan begränsa deras karriär. Därför ifrågasätter Juhana Vartianen, överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral att könet måste framgå i personbeteckningen.

- Det är värt att funderar på att avskaffa könsmarkering i förnamn, personbeteckningen och inom administrationen och förvaltningen.

Vartianen anser att könsbeteckningar upprätthåller tudelning mellan kvinnor och män, vilket även hemvårdsstödet gör. I dag kan föräldrar till barn som inte går på kommunalt daghem få hemvårdsstöd tills barnet fyller tre. Vartianen vill se att mammor tidigare återvänder till arbetet efter att barnet har fötts.

- Hemvårdsstödet upprätthåller den asymmetriska ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor. Det leder till längre frånvaroperioder för kvinnor och förstör hennes löneutveckling.

Vartianen anser alltså att stödet gör kvinnan mindre attraktiv på arbetsmarknaden. Han skulle gärna se att hemvårdsstödet skulle nå liknande status som i Sverige, där bara två och en halv procent av föräldrarna lyfter stöd.

Finland på botten av Pisa-tabell

Vartianen deltog i en genusdebatt på utbildningsmässan Educa i Helsingfors i dag. Där diskuterades också en Pisa-tabell som inte har nått rampljuset.

Undersökningen mäter skillnaderna i flickors och pojkars läskunskaper och Finland ligger sist i tabellen. Gapet mellan könen förstärker Vartiainens oro över att en växande grupp av unga män marginaliseras.

- Vissa 15 till 20-åriga grabbar är utan både utbildning eller annan sysselsättning. Dem borde vi hålla ett öga på.

Diskussion om artikeln