Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Kulturfonden ska inte stöda Guggenheim-tävling"

Från 2014
Uppdaterad 28.01.2014 10:16.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: "Kulturfonden ska inte stöda Guggenheim" - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Svenska Kulturfondens beslut att reservera pengar för arkitekttävlingen om ett Guggenheimmuseum kan stå i strid med fondens stadgar, bedömer förre presidenten i Högsta domstolen Leif Sevón.

Kulturfonden har på vissa villkor beslutat anslå en halv miljon euro för tävlingen, med motiveringen att finlandssvenska arkitekter kan få internationell synlighet genom tävlingen. Det här kunde Hufvudstadsbladet avslöja på fredagkväll.

- Med den typen av motivering kan man understöda vad som helst. Finlandssvenskar kan ju dyka upp i alla möjliga sammanhang, säger Leif Sevón till Yle Nyheter.

Leif Sevón påpekar att man i en stiftelse först och främst bör se efter vad stadgarna säger, först därefter tar man ställning till om ett projekt är bra eller dåligt.

"Kulturfonden borde korrigera sitt misstag"

Han understryker att han har bekantat sig med det aktuella fallet endast via medierna.

- Men enligt de uppgifter som kommit ut är det tveksamt om ett bidrag till arkitekttävlingen är förenligt med stadgarna. Det finns inga som helst garantier för att det blir ett stöd till finlandssvensk kultur.

Det är Patent- och registerstyrelsen som övervakar stiftelserna. Sevón tror ändå inte att styrelsen kommer att ingripa i det här fallet.

- Den har 2000 stiftelser att övervaka och begränsad kapacitet. Det är osannolikt att den tar itu med saken.

Det finns exempel på tidigare fall då stiftelser dömts för brott mot sina egna stadgar.

- Då har det varit frågan om flagrant missbruk av stiftelsens pengar. Å andra sidan är en halv miljon euro inga småpengar, kommenterar Sevón.

Om Patent- och registerstyrelsen trots allt tar upp frågan tvingas Kulturfonden ta tillbaka sitt beslut, tror Sevón. Det anser han i vilket fall som helst att Kulturfonden nu borde göra.

- Det är fullt möjligt för fonden att korrigera sina eget misstag.

Kulturfonden ovillig att kommentera

Kulturfondens direktör Leif Jakobsson vill inte ställa upp på en intervju för radio eller teve, men han säger per telefon att fondens styrelse har gjort den tolkningen att det tilltänkta bidraget följer stadgarna.

Jakobsson betonar att Svenska Kulturfonden har satt upp vissa villkor för att bidraget på 500 000 euro ska bli av.

Villkoren är:
- Att också andra finländska stiftelser och fonder stöder arkitekttävlingen.
- Att tävlingen verkligen blir av.
- Att bidraget betalas ut till en juridisk person med hemort i Finland, det vill säga inte till Guggenheimstiftelsen.

Svenska Kulturfondens stadgar

Läs också:

Diskussion om artikeln