Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Miljöministeriets krav på avfallshantering en besvikelse

Från 2014
Bildtext Olli Ahllund, vd på Ekorosk
Bild: YLE/Patrik Enlund

I dag finns cirka 4500 ekopunkter i landet dit man kan föra avfall. Nätet har i huvudsak byggts upp av kommunalt skötta avfallsbolag. Nu ska ansvaret för konsumentavfall utvidgas så att producenterna får ansvaret för insamlingen. Den nya lagen sköts upp med ett år och börjar gälla 2016. Då påförs till exempel butikskedjorna uppgiften att samla in förpackningar. I lagen är inte antalet insamlingspunkter definierat, men det talas om 2000 ekopunkter för hela landet. Det är en klar försämring jämfört med dagsläget, säger Ekorosk vd Olli Ahllund.

- Det är en besvikelse och nog trodde jag miljöministeriet skulle värna mer om miljön.

Omsätter man lagen i Ekoroskområdets elva kommuner innebär det att insamlingspunkterna kan minska från 271 till ett 50-tal. Och håller sig avfallsproducenterna riktigt strikt till minimikriterierna behövs kanske endast 25 insamlingspunkter.

- Det är alldeles för få med tanke på att mängderna avfall som tas emot vid ekopunkterna ökat under årens lopp.

Enligt Ahllund finns det snarare ett tryck på att öka ekopunkterna än att dra ner på antalet. Några förhandlingar mellan Ekorosk och avfallsproducenterna har inte förts ännu. Däför känner Ahllund inte till vilka ambitioner avfallsproducenterna har på insamlingen. Men går de in för miniminivån får Ekorosk styrelse ta ställning till om man ska fortsätta med kompletterande ekopunkter.

- I sista hand betalar ändå konsumenten antingen via avfallsavgiften eller högre priser på produkten då handeln ska finansiera sin avfallsinsamling.

Bild: YLE/Patrik Enlund

På Ekorosk lossar Kurt Nygård ett släp med rivningsmaterial. Nygård är nöjd med med Ekorosk och säger att sophantering ska skötas kommunalt.

- Allt räknas i pengar om det sköts privat och då blir det bara försämringar och nedskärningar.

I Sverige där man har infört producentansvar för avfall har man börjat diskutera om att återgå till ett kommunalt system. Kommunala organisationer kan också vara kostnadseffektiva, säger Ahllund.

- Ekorosk har inte behov av att få in tjugo eller trettio procent extra för att dela ut åt ägarna i dividend.