Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medborgardiskussion om frihandel ska bemöta kritiken

Från 2014
Uppdaterad 27.01.2014 17:48.
eu, europa, flaggor, medlemmar
Bild: YLE

EU inleder en medborgardebatt för att bemöta kritiken mot det frihandelsavtal mellan EU och USA som förhandlas fram. Flera medborgarorganisationer har sagt att avtalet begränsar ländernas rätt att skydda sina medborgare och miljön.

EU:s handelskommissionär Karel de Gucht har gett Yle Nyheter en exklusiv intervju. Han vill utreda kritiken genom medborgardebatten.

− Det har varit mycket diskussion i Europa om frihandelsavtalet så jag tänkte att det skulle vara bra att ge européerna en möjlighet att komma med sina anmärkningar mot avtalet och berätta vad det anser om det. För det finns en hel del missförstånd angående avtalet, säger handelskommissionären Karel de Gucht.

Nu ska EU-medborgarna från mars månad och tre månader framåt ha möjlighet att kommentera avtalsförslaget.

Kan enskilda länder skydda sin miljö och sina medborgare vid tvister?

Det är främst frågan om investerarskyddet och hur tvister mellan investerare och stater ska lösas. Kritikerna menar att avtalet åsidosätter ländernas möjlighet att skydda miljön och sina medborgare då tvister ska lösas i en skiljemannadomstol.

Tanken med förfarandet är att medlemsländerna inte ska kunna gynna sin egen industri utan att ett utländskt företag ska ha schyssta verksamhetsförutsättningar då de gör investeringar.

Ett exempel som motståndarna har använt är frågan om skiffergasutvinning i Kanada. Den kanadensiska staten hotas av böter på 250 miljoner dollar för att delstaten Quebec av miljöskäl vill förbjuda utvinning av skiffergas, vilket leder till förluster för ett amerikanskt energiföretag.

Ett annat aktuellt exempel är tobakstillverkaren Philip Morris som stämmer den australiensiska staten för att den förbjuder alla former av logotyper på cigarettpaket.

− Vad jag försöker uppnå är att göra mekanismen för att lösa tvister så vattentät som möjligt och bättre än i tidigare frihandelsavtal, säger Karel de Gucht.

Avtalet får inte inkräkta på utrymmet för politik

Redan nu finns de här mekanismerna i 1 400 olika frihandelsavtal i världen. Tanken är att avtalen inte ska kunna inkräkta på det som kallas utrymmet för politik. Så hur överraskande har kritiken mot frihandelsavtalsförhandlingarna varit för handelskommissionären själv?

− Kritiken är kopplad till flera aktuella fall där enskilda företag försöker angripa ett land och då särskilt fallet Philip Morris versus Australien angående vilka förpackningar som får användas för cigaretter. Det är demokrati och politikernas uppgifter är att klargöra vad det egentligen handlar om men också att ta lärdom av den kritik som allmänheten framför, säger Karel de Gucht.

Stubb efterlyser ett brett avtal

Utrikeshandelsminister Alexander Stubb träffade i dag handelskommissionären för att framföra Finlands önskemål kring frihandelsförhandlingarna med USA.

− Vi är av den åsikten att det här avtalet måste vara så brett som möjligt, säger Stubb. Han påpekar att många av de här frågorna är viktiga för Finland och kommer att främja ekonomin och sysselsättningen.

- Finland prioriterar frågor kring offentlig upphandling, jordbruksfrågor, investeringsskydd och servicesektorn, räknar ministern upp. Stubb är inte särskilt oroad för investeringsskyddet.

− Min oro är ganska liten för det finns redan nu 3 000 liknande avtal i världen och syftet är att skydda investeringar och hittills har de bara gynnat Finland, säger Stubb. Han är också nöjd över att det nu förs en medborgardebatt så att missförstånden kan undanröjas.

EU-kommissionens besked om en medborgardiskussion