Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många föräldrar vet inte var barnen är på veckosluten

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Gunilla Jusslin

En tredjedel av föräldrarna vet inte var deras barn är på veckosluten. En knapp tredjedel av barnen uppger att de inte äter någon gemensam måltid med familjen på vardagskvällarna. Bland annat detta framkommer i enkäten "Hälsa i skolan". Gunilla Jusslin, som är ledande skötare vid Korsholm hälsovårdscentral, tycker att resultaten är oroväckande.

Vartannat år skickar Institutet för hälsa och välfärd ut en enkät till elever och familjer i grundskolor, gymnasier och de flesta yrkesskolor. De nationella resultaten från undersökningen publiceras under våren. Kommunerna får ta del av uppgifterna före det. De nämnda siffrorna gäller Korsholm, men de skiljer sig inte mycket från de riksomfattande. På onsdag ska vårdnämnden i Korsholm diskutera elevernas välmående utgående från enkäten.

Att 34 procent av föräldrarna i Korsholm inte vet var deras barn håller hus på veckosluten är inget nytt. Problemen har kommit fram i varje undersökning, säger Gunilla Jusslin.

- På föräldramöten försöker vi informera föräldrarna om detta. De borde fråga vart barnen är på väg på fredag och lördag kväll. Det passar ju bra att göra till exempel då man sitter vid en gemensam måltid.

Problemet är då att 27 procent av barnen uppger att de inte äter någon gemensam måltid med familjen på eftermiddagen eller kvällen. Oroväckande, säger Gunilla Jusslin.

- Alla i familjen, både vuxna och barn, har så bråttom till sina egna aktiviteter. Man borde satsa på en tidpunkt som faller sig naturligt då familjen kan träffas och berätta för varandra hur dagen varit. Men det är ofta så att de föräldrar som aktivt tar del av barnens liv är aktiva från dess att barnen är små tills de är tonåringar. De andra kanske inte hinner.

Hoppar över frukost och lunch

- Om man inte äter gemensamma måltider hemma är man inte van att äta varm mat. Då är det också naturligare att hoppa över skollunchen, säger Jusslin.

En tredjedel av barnen i Korsholm äter inte frukost varje dag. På nationell nivå är de 43 procent. Många hoppar också över skollunchen.

- Det borde vara föräldrarnas uppgift att se till att barnen får en bra start på dagen. De orkar inte ända till lunchen annars, säger Gunilla Jusslin.

En positiv utveckling sedan förra rapporten är att barnen och ungdomarna inte konsumerar lika mycket godis och energidrycker längre. Det är satsningarna på projekt om mindre godis i skolan som gett resultat, säger Jusslin.

- Vi måste varje gång se var det brister mest och satsa där under två år tills det är dags för följande undersökning. Nu är t.ex. efterfrågan på skolpsykologer väldigt stor.

Ont i nacken och huvudvärk

Många av barnen och ungdomarna tycker att de har för mycket skolarbete. Nästan hälften uppger att de har svårigheter med studierna. Ungefär en tredjedel av barnen säger att de har ont i både nacke och skuldror - och huvudvärk varje vecka.

- Det är stressigt att vara ungdom i dag. Inom hälsofostran måste vi försöka minska stressymptomen. Skolarbetet är väldigt krävande och det blir för tungt för många. Jag tror att alla ungdomar upplever att de har för mycket egna uppgifter de måste göra hemma. Det är också svårt i dag i medieflödet att sålla ut vad som är viktig kunskap, säger Jusslin. Dessutom kan sittandet framför datorn och tv:n ge värk i nacke, huvud och axlar.

Inför vårdnämndens möte på onsdag föreslår Gunilla Jusslin en satsning för att minska axel- och nackproblem.

- På lektionerna i hälsofostran kunde de införa aktiviteter där ungdomarna rör på axlar och nacke regelbundet.

Slarv med tandborstningen

Enkäten visar också att tandvården inte fungerar som den ska. Nästan hälften av eleverna borstar tänderna mer sällan än de rekommenderade två gångerna per dag.

- Därför har vi köer till tandläkarna också. Jag vet inte hur vi ska lyckas med det här. Både föräldrar och vi inom tandvården borde uppmuntra barnen att borsta tänderna oftare.