Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skonaren Vega blir kvar på landbacken

Från 2014
Uppdaterad 29.01.2014 06:15.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Krigsskadeståndsfartyget Vega står i ett skjul i Gamla hamn i Jakobstad, ett skjul som ursprungligen byggdes för bygget av Jacobstads Wapen. Skonaren är betydligt större än Wapnet och skjulet är alltför litet för Vega.

Det har inte hänt mycket med Vega sedan hon anlände till Jakobstad en gråmulen och småregnig dag 1997. Projektet var mycket mera omfattande och fartyget i sämre skick än vad entusiasterna som tog henne till Jakobstad först trodde.

Projektets omfattning i kombination med bristen på pengar har lett till att ambitionen att en gång kunna segla med skonaren Vega har övergivits.

Nya planer för Vega

Restaureringen av Vega skall ske enligt en tredelad plan. Förskeppet skall visa skeppets konstruktion, midskepps skall man se det förfall som fartyget drabbades av under tiden i Estland under den sovjetiska tiden och akterskeppet skall visa hur fartyget såg ut 1952.

- Fortsättningen baserar sig på en ny och större snickarverkstad, det är bara så. Det säger Knut Rajander som var med från början med det talkogäng som tog sig an restaureringen av fartyget. Den nuvarande verkstaden är alltför liten eftersom den byggdes för bygget av Jacobstads Wapen och den har också i övrigt tjänat ut sin tid enligt Knut Rajander.

Programmet är inte längre tillgängligt

I de nya planerna för fartyget Vega ingår en ny snickarverkstad men också en ny hall för fartyget. Vegastiftelsen som driver projektet fick projektunderstöd från NTM centralen på 33 000 euro.

Det första skedet i projektet går löst på sammanlagt 60 000 euro och då handlar det främst om planering och marknadsföring.

- I planeringsskedet för snickeriet och en ny hall ingår ritningar, el- och vvs planering liksom markundersökningar säger Maria Lunabba som är sekreterare i Vegastiftelsen. Stiftelsen kommer också att besöka maritima museer i Sverige, Estland, Litauen och i Mariehamn för att få idéer till ett maritimt centrum i Jakobstad.
Den nya hallen för Vega beräknas preliminärt kosta en miljon euro enligt Maria Lunabba och stiftelsen kommer att lämna in en anhållan till hösten om EU bidrag för satsningen.