Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yrkesfiskarna vann armbrytning om skarversättningar

Från 2014
Uppdaterad 29.01.2014 13:05.
Storskarvkoloni i Oravais
Bild: Yle/Eetu Vanhatupa

Yrkesfiskare ska kunna få ersättningar för säl- och skarvskador ur EU:s nya fiskerifond. Det blev klart då reglerna för den nya europeiska fiskerifonden godkändes sent i går. Svenska Folkpartiets Europaparlamentariker Nils Torvalds var en av de drivande krafterna bakom ersättningarna.

Avgörandet kom i de slutliga trepartsförhandlingarna mellan EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet.

Torvalds är viceordförande för Europaparlamentets fiskeriutskott och han kämpade för att få igenom skadeersättningarna som såväl kommissionen som ministerrådet ursprungligen hade motsatt sig.

- Det som vi i det sista skedet bröt arm om var ersättningströskeln. Rådet ville ha en ersättningströskel på 30 procent, men för fiskarna hade det varit omöjligt att påvisa till exempel hur mycket fiskyngel som har ätits. När vi på slutrakan slapp den tröskeln, så betyder det att Finland kan betala ut ersättningar för säl- och skarvskador.

Hur skiljer det sig från nuvarande praxis?

- Hittills har praxis varit att man har betalat ut ersättningarna med nationella pengar. Det ville Jord- och skogsbruksministeriet bli av med. Och det var då vi fick skrämselhicka.

Vad var argumentet mot ersättningarna?

- Dels finns det en större välvilja mot skarven och sälen på annat håll i EU vad jag har förstått, dels finns det en administrativ ovilja mot att betala ut understöd på fiskarnas villkor.

Europaparlamentet hade redan i slutet av oktober enhälligt ställt sig bakom Torvalds initiativ. Men det krävdes två månader av så kallade trepartsförhandlingar mellan parlamentet, EU-kommissionen och EU:s ministerråd innan initiativet gick igenom.

Den europeiska fiskerifondens verksamhet sträcker sig fram till 2020.

Nu är det enligt Torvalds upp till de finländska myndigheterna att implementera fiskerifonden och utforma hur kompensationsersättningarna till yrkesfiskarna ser ut i praktiken.

- Bryssel detaljstyr inte stöden från fiskerifonden, utan godkänner enbart ett ramverk, vilket i sig är en bra sak.

Torvalds är vice ordförande för Europaparlamentets fiskeriutskott och fungerande som den liberala gruppens förhandlare i frågan om den nya fiskerifonden.

Diskussion om artikeln