Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jomalvik kanal borde repareras nästa år

Från 2014
Jomalvik kanal.
Bildtext Jomalvik kanal är trång
Bild: YLE/Tove Virta

Jomalvik kanal i Ekenäs skärgård borde repareras. Kostnaderna beräknas bli drygt två miljoner euro.

Det som bland annat borde åtgärdas är kanalens slänter, en del stenar har armlat ner i kanalen vilket gör den grundare och stör båttrafiken. I planen finns också en mötesplats, belysning och städ- och röjningsarbeten på kanalens botten.

Samhällstekniska nämnden har antecknat planen och kostnaderna för kännedom. Nu ska nämnden ta kontakt med Trafikverket för att diskutera hur projektet ska förverkligas och hur kostnaderna fördelas med tanke på budgeten 2015.