Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Behöver Sjundeå flera farthinder?

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Byggplanering i Sjundeå.
Bildtext Det finns otrygga platser i Sjundeå där farthinder behövs anser en del Sjundeåbor.
Bild: Yle/Fia Doepel

Farthinders vara eller icke vara i Sjundeå fortsätter väcka debatt.

Frågan togs upp igen på ett av kommunens invånarmöten i december där man diskuterade planläggningen i centrumområdet. Sjundeåborna önskade att politikerna i tekniska nämnden skulle diskutera användandet av trafikhinder på tätortsvägarna.

Sjundeå har redan några farthinder i användning men en del Sjundeåbor anser att det finns mera otrygga platser.

Tekniska nämnden gillar inte farthinder

Tekniska nämnden diskuterade frågan på sitt möte igår. Nämnden ställer sig rätt negativ till farthinder i allmänhet men anser ändå att farthinder kunde vara på sin plats på vissa ställen.

Nämnden ber tjänstemännen att utreda var de otrygga platserna i trafiken finns.

Förutom farthinder har Sjundeå även två hastighetstavlor i centrumområdet. De har visat sig vara effektiva, berättar tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP).