Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåunga har nu lättare att få sommarjobb

Från 2014
Bild: Yle/Carmela Walder

Borgåunga har lättare att få sommarjobb än under tidigare somrar.

Borgå stad delar ut 150 sommarsedlar till småföretagare i Borgå som vill anställa unga i sommar. Med en sommarsedel menas ett understöd på 250 euro för den som anställer en ung i åtminstone två veckor.

Femton av sedlarna reserveras för unga med specialbehov, till exempel för specialungdomsarbetets kunder.

Bruttolönen som betalas ut till ungdomarna ska vara minst 450 euro för två veckor eller minimilön i kollektivavtalet. Sommarsedeln täcker alltså i bästa fall lite på hälften av lönen.

Sommarsedeln gäller unga Borgåbor som är födda mellan 1996 och 1998, alltså mellan 15 och 18 år gamla. De unga ska jobba minst sex timmar per dag.

Ger möjlighet till handledning

Borgå stads utvecklingschef Tuija Öberg säger att sommarsedlarna gör det möjligt för mindre företag att satsa resurser på att handleda och utbilda de unga. Hon tillägger att många företag är medvetna om att en ung kanske inte gör en hundraprocentig arbetsinsats på sitt första jobb och att det krävs handledning. Alla företagare har inte tid eller möjlighet att satsa på handledning, men Tuija Öberg hoppas att sommarsedeln ska ändra på det här.

Borgå stad vill att sommarsedeln ska göra det möjligt för företag som inte tidigare har haft sommararbetare att ta steget ut och anställa.

Företagare har deltagit i planeringen

Borgå företagare r.f har deltagit i planerna på en sommarsedel. Jari Kivimäki som är ordförande för Borgå företagare är nöjd över att också 18-åringar kan utnyttja sommarsedeln. De flesta butiker anställer inte under 18-åringar, säger han. Jari Kivimäki tror att det finns arbetsplatser för unga i Borgå.

Bildtext Jari Kivimäki från Borgå företagare och Anne Wetterstrand från Posintra deltar i satsningen
Bild: Yle/Carmela Walder

Utvecklingsbolaget Posintra är också inkopplat. Posintra har fått ett understöd från Ely-centralen för att förbättra ungas möjligheter att få anställning inom ramen för ungdomsgarantin.

Anne Wetterstrand från Posintra säger att utvecklingsbolaget kan utnyttja sina kontakter till företagslivet. Posintra förhandlar med företag för att få dem intresserade av att anställa sommarjobbare med sommarsedeln.

Småföretagare har förkörsrätt

Företagare med högst 20 anställda kan anmäla sitt intresse att anställa unga med sommarsedel från och med första februari. Företagare ska ta kontakt med Bestis-projektet vid Posintra. Det går bra att antingen ringa eller skicka e-post.

Från och med början av mars kan också större företag anställa med sommarsedlar, om det fortfarande finns sedlar att dela ut. Privatpersoner och hushåll kan inte anställa en ung med en sommarsedel.

Lediga arbetsplatser samlas på en gemensam webbplats där unga kan gå in och kolla vilka arbetsplatser som står till buds. Det här gör det enklare för ungdomar att få ett grepp om vilka företag som är intresserade av att anställa och vilken typ av arbete som står till buds.

Ungdomar positivt inställda till jobb

15-åriga Nea Hjelt säger att ungdomarna är positivt inställda till sommarsedlarna. På det här sättet kan också ungdomar som saknar de rätta kontakterna få erfarenhet från arbetslivet, säger hon.

Bildtext Femtonåriga Nea Hjelt planerar att utnyttja sommarsedeln
Bild: Yle/Carmela Walder

De unga pratar mycket sinsemellan om möjligheterna att få sommarjobb. Om någon har fått ett jobb så suckar de andra avundsjukt.

För en ung är det viktigt att den första arbetsplatsen är en positiv upplevelse, säger Nea Hjelt. Hon talar om fysiskt arbete som motvikt till att sitta på skolbänken.

Också andra möjligheter att få sommarjobb

Det finns också andra sätt för unga Borgåbor att få sommarjobb än genom att utnyttja sommarsedlar.

Borgå stad anställer i sommar 100 unga praktikanter. Det här är 25 unga fler än under tidigare år. De unga jobbar för Borgå stad i fyra veckor för en lön som ligger kring 930 euro.

Utvecklingschef Tuija Öberg uppmanar alla unga att använda sig av sina kontakter, att tala med sina föräldrar och vuxna bekanta om möjligheten att få ett sommarjobb via dem.

Att anställas via sina föräldrars kontakter kan innebära extra press på ungdomen, säger Öberg. Den unga måste vara duktig, annars kan arbetsgivaren kontakta föräldrarna. För arbetsgivaren är det att föräldrarna är gamla bekanta en garanti för att den unga sköter sig, säger Öberg.

Den webbtjänst som Posintra öppnar för sommarjobb kommer också att innehålla andra jobb än sommarsedelsanställningar, säger Öberg. På webbplatsen finns hoppeligen också längre anställningar och jobb som mest lämpar sig för personer som redan har viss arbetserfarenhet eller en speciell utbildning, säger hon.