Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Tre novellfilmsprojekt valda

Från 2014

I projektet Finlandssvensk novellfilm 2015 strävar Svenska Yle, Finlands filmstiftelse och Svenska kulturfonden gemensamt efter att utveckla finlandssvenskt drama och öppna en dörr för nya filmskapare och uppslag. Projektet som utlystes hösten 2013 letar efter berättelser som utspelas i nutid. Vi bad om förslag från professionella produktionsbolag till en 28 minuters novellfilm.

Inom utsatt tid har vi emot tagit 27 förslag, av vilka tre har valts till vidareutveckling:

DET GÅR ATT OPERERA
Manus: Anna Blom
Producent: Ville Tanttu, Studio Lumo Ab Oy

FISH GIRL
Manus: Tommi Seitajoki
Producent: Claes Olsson, Kinoproduction Oy

MORMOR
Manus: Andreas Westerberg
Producent: Susanne Skata, Sus Productions Ab Oy

- Det var roligt att vi fick så många förslag till tävlingen. Nivån var ganska varierande och de tre som går vidare stack klart ut till sin fördel. Det var intressant att se att temat familjerelationer tycks ligga i tiden och speciellt ur en kvinnosynvinkel, berättar Camilla Thelestam, producent för drama på Svenska Yle.

Utvecklingen av de valda förslagen avslutas 30.4.2014. Av dessa väljs ett vars utveckling understöds med sammanlagt 200 000 euro - förutsatt att inspelningsmanuskriptet är godkänt och att det finns förutsättningar att genomföra projektet inom en överenskommen tidtabell. Filmen skall vara färdig senast 2.5 2015 och kommer att visas på Yle Fem och Finlands filmstiftelse har distributionsrätt till läroanstalter för undervisningsändamål.

Novellfilmstävlingen är en del av ett större projekt, Novellfilm 2015 och Kortfilm 2015, som siktar på att vaska fram nya manusförfattare och högklassiga filmer på svenska för tv. Bägge tävlingarna är öppna för professionella produktionsbolag och manusförfattare som jobbar på svenska i Finland. Det är första gången någonsin ett så här omfattande kort- och novellfilmsprojekt görs på svenska i Finland. Svenska Yle, Finlands filmstiftelse och Svenska kulturfonden går in med en summa på över en halv miljon euro i det gemensamma projektet.