Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vad är cannabis?

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bild: EPA/CHRISTIAN ESCOBAR MORA

Hampa är en ettårig 2–6 m hög ört som har två underarter; spånadshampa *) och indisk hampa. Indisk hampa har honblomställningarna som avsöndrar en klibbig massa.

Cannabis utvinns ur indisk hampa . Cannabis innehåller över 400 kemiska substanser - många av dem med hallucinogena egenskaper. Den dominerande psykoaktiva substansen är THC.
Hasch är torkade, sammanpressade och hartsrika toppskott och blommor av indisk hampa som torkas till stora brunaktiga kakor. De innehåller 8–15 procent THC. Hasch röks i pipa eller cigarett.

Marijuana är torkade blad och delar från hela växten och innehåller 1–3 procent THC. Bladen smulas och liknar teblad. Marijuana har en lägre THC-halt än hasch, men under de senaste åren har växtförädling gett en mycket stark marijuana kallad "skunk" med ända upp till 40 procent THC. Marijuana röks oftast i form av cigarretter ("joint").

Hascholja är en mörk, trögflytande vätska som extraherats ur växtdelar. Den har mycket hög koncentration av THC (40–60 procent).

Läs också: Dagens cannabis annat än på hippietiden

Bieffekter av psykisk natur

Bieffekter av cannabis är bland annat försämrad koordination, hunger och försämrade minnesfunktioner. Cannabinoiderna är fettlösliga och lagras i till exempel hjärnan och levern. Nedbrytningen kan ta 70 dagar vilket gör att kroppen påverkas länge efter intaget.

Skadeverkningarna är främst av psykisk natur, till exempel ångestattacker, depression, avtrubbning, initiativlöshet och stagnerad personlighetsutveckling.
Abstinenssymptomen kan vara svåra

När missbruket avbryts uppkommer abstinenssymtom som magsmärtor, oro och sömnlöshet. I svåra fall behövs vård på sjukhus. Missbruk behandlas genom avgiftning och långvarig stödjande psykoterapi.

'*) Spånadshampa har förädlats och kan innehålla mindre än 0,2 procent av det hallucinogena ämnet tetrahydrokannabinol (THC). Det innebär att man inte kan använda den växten för berusning. EU har sedan 2003 godkänt odling av sådan hampa, kallad industrihampa. Den används inom byggindustrin (isolering) och bilindustrin (inredning) och kan också användas som bränsle (briketter). Matolja kan pressas ur fröna.

(Källa: Nationalencyklopedin)

Diskussion om artikeln