Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Institutionsvården måste minska

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 10:47.
Rullstol och rollator i en sjukhuskorridor.

Alltför många finländare i över 75 års ålder bor på institutioner. Antalet borde i stort sett halveras

Enligt THL:s beräkningar bor 4,3 procent av finländare som är äldre än 75 år på en institution. Den här siffran borde enligt regeringens önskemål och planer komma ner till 2-3 procent fram till år 2017. Därmed kunde 300 miljoner euro sparas årligen

Nykarleby har den högsta andelen äldre på institution i Österbotten.

I Nykarleby bor 9,5 procent av personer som är äldre än 75 år på en institution. Av dem bor 4,9 procent på ett serviceboende,10,5 procent får hjälp av hemservicen och resten klarar sig på egen hand.

- Det har traditionellt varit mycket institutionsvård i Nykarleby, det har påverkat vårdkulturen och då blir det också svårare att göra ändringar i vården säger Pirjo Knif som är ansvarig för äldreomsorgen i Jakobstadsregionen.

Situationen i Jakobstad skiljer sig markant från situationen i Nykarleby. Där bor bara en procent av personer äldre än 75 år bor på en institution.
-En stor delorsak till den här situationen är att det finns så många privata boenden i Jakobstad, det finns många alternativ för personer som behöver vård och service.

Vem betalar övergången från institutionsboende till servicehem?

Regeringen vill spara pengar genom att frångå institutionsboendet och samtidigt skapa förutsättningar för ett mera hemlikt serviceboende.

- Institutionerna är för personer som behöver läkarvård största delen av dygnet, patienter som behöver starka mediciner via dropp och är i behov av övervakning dygnet runt säger överinspektör Aija Ström vid Regionförvaltningsverket

Kostnaderna för klienterna blir högre i serviceboendet än i institutionsvården.

- Frågan utreddes i Karleby för sju år sedan och inbesparingar blir 100-400 euro per klient per månad. Det är inbesparingar som istället blir en kostnad för klienten säger Aija Ström.