Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nära ögat i trafiken - var är det otryggt i Östnyland?

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Övergångsställe över västra Mannerheimleden i Borgå
Bild: Yle/Simon Bergholm

Felplanerade korsningar med usel sikt, bilister som inte kan reglerna vid övergångsställen, barn som rör sig i trafiken. Det oroar oss östnylänningar mest då vi rör oss till fots eller med cykel i vår näromgivning.

Yle frågade i januari var finländarna har råkat ut för nära ögat–situationer eller känner sig otrygga i trafiken. Resultatet var en karta med 10 000 prickar, ett sjuttiotal av dem i Östnyland.

Här hittar du kartan (på finska)

Klara problemställen

Borgå fick ett fyrtiotal anmärkningar. Den mest otrygga platsen var övergångsstället vid Västra Mannerheimleden och Gamla Helsingforsvägen, det vill säga där man vänder in till Näse gravgård. Övergångsstället används av barn på sin skolväg och vuxna på väg till och från busshållplatserna.

Korsningen av Alexandersgatan och Runebergsgatan, alltså invid Runebergs hem, upplevs ha väldigt dålig sikt på grund av den branta backen mot ån och de gamla lindarna som står nära gatan. För något år sedan dog en äldre kvinna där, när händer det igen, frågar en som prickat in korsningen i fråga.

Borgåborna känner sig också otrygga på området där Wittenbergsgatan, Veckjärvivägen, Mannerheimgatan och Lovisavägen möts, alltså nära supermarketen i Östermalm. Där kan fotgängarna inte känna sig trygga då en bil stannar vid ett övergångsställe – på körfältet invid kan en bil susa förbi utan att stanna.

I Sibbo finns ett femtontal anmärkningar på kartan. De två klart farligaste korsningarna är Nya Borgåvägen – Amiralsvägen, alltså i Söderkulla centrum, samt Oljevägen – Brobölevägen, där tung trafik blandas med fotgängare och hastigheterna är höga.

Lovisaborna pekar ut korsningar mellan Mannerheimgatan och flera sidogator som otrygga för fotgängare.

Polisen håller med – men resurserna då?

Vi lät polisen ta en titt på Yles nära ögat–karta. Äldre konstapel Patrik Lindholm vid Östra Nylands polisinrättning kan hålla med östnylänningarna på flera prickar på kartan. Han pekar dessutom ut korsningen mellan Jernbölevägen och Gamla kungsvägen i Borgå som vållar problem.

- Skyddsvägskulturen i Östnyland fungerar förvånansvärt bra sist och slutligen, visst har den sina nackdelar. Jag har själv inte råkat ut för några situationer.

Lindholm svarar lite tveksamt på frågan om hurudana resurser polisen i vår region har att övervaka övergångsställen och lätt trafik.

- Bemanningen för stunden är den som den är. Området blir större i framtiden och bemanningen kanske måste dras in på. Men de som sköter fältövervakningen gör sitt mesta för att hålla övervakning. Men det är i mån av möjlighet vid sidan av andra utryckningar.

Och på andra plats kommer…

Trafiken är ett samspel mellan olika aktörer, men ibland brister kommunikationen och då går det på tok. Fotgängaren och cyklisten måste visa tillräckligt tydligt vad han eller hon tänker göra, bilisten likaså. Och det är inte alltid bilistens fel.

- Men man måste tänka på att en fotgängare som har större rättigheter på ett övergångsställe ändå hamnar på silverplats om en bil inte ser ut att stanna. Spara på det där ena steget, ta inte risken om de kommer före. Och har du för bråttom hinner ingen reagera på att du är på väg över.

Är skyddsvägarna för många?

Yle lät trafikminister Merja Kyllönen kommentera utredningen. Enligt henne kan det ha gått inflation i övergångsställena eftersom de helt enkelt är för många – många fler än i andra länder.

- Kanske övergångsställen kunde placeras mer strategiskt och inte mer korta mellanrum, funderar äldre konstapel Patrik Lindholm. Planera dem lite mer ensidigt i korsningarna – behövs det finnas på alla håll i alla korsningar? Fotgängarna kan ta en liten svängom om det behövs.

Men gör de det?

- Ja, det är sedan en annan sak. Man ska värna om sin egen säkerhet oberoende i trafiken, det är onödiga risker att ta. Det är tråkigt att säga efteråt med ett brutet ben: ”jag hade rätt!”

Läs också (på finska Yles webbplats):
Polisen kan utnyttja Yles utredning
Trafiksociolog: Man bör vara lite rädd i trafiken