Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hjärtkirurgin ser ut att bli kvar i Vasa

Från 2014
Uppdaterad 04.02.2014 09:06.
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle/Matti Palmu

Hjärtkirurgin ser ut att bli kvar i Vasa. Bara två ledamöter i sjukvårdsdistriktets fullmäktige säger rakt ut att de vill lägga ner verksamheten. Det visar den kartläggning som Yle Österbotten har gjort.

Den stora majoriteten anser att hjärtkirurgin ska bli kvar. Det alternativet skulle få mer än två tredjedelar av rösterna om beslutet skulle tas i dag.

Majoritet vill bevara hjärtkirurgin

Programmet är inte längre tillgängligt

Även om alla som ännu är osäkra skulle rösta för en nedläggning så räcker det inte. Rösterna är viktade så att Vasas ledamöter har 7,2 röster på var medan till exempel Pedersöres ledamöter har 3,6 röster på var och Korsnäs ledamöter har 1,5 röster var.

Alternativet för att bevara verksamheten skulle få mer än 760 röster om ärendet avgjordes i dag. De som är osäkra eller säger nej till att bevara kirurgin har tillsammans drygt 320 röster.

Röstfiske på gång?

Yle Österbotten lyckades nå 27 av 33 ledamöter. Av dem vill 17 bevara hjärtkirurgin. Två vill lägga ner, det är Bengt Kronqvist (SDP) från Jakobstad och Greta Näs (SFP) från Nykarleby. Näs anser att det har gått politik i frågan.

- Det är alltid nära till något val. Och det gäller både för partier och individer att inte stöta sig med opinionen. Allt talar ju för att den borde stängas, säger Näs.

Näs säger att sparkravet på sjukvårdsdistriktet finns kvar, och hon anser att argumenten för att stänga är hur många som helst.

- Den kirurg som har varit där i tio år säger att nu är det dags att stänga. Och det säger de andra professorerna också. Och vi har ingen egen kirurg utan hyr in kirurger. Operationerna är för få och det tynger ner övriga specialiteter och sjukvård som borde få mer resurser.

Barbro Kloo (SFP) från Vasa röstade i höstas för en nedläggning. Nu röstar hon annorlunda.

- Det var en omöjlig lösning. Efter all debatt och trycket från fältet har jag kommit fram till att vi måste hitta en ny lösningsmodell.

Tror du det lyckas att spara på något annat sätt?
- Av egen erfarenhet vet jag att det går att spara mer än man tror, det gäller bara att vända alla stenar.

Visa lojalitet mot SFP?

Åtta ledamöter är ännu osäkra på hur de ska rösta.

- Det är svårt att ta ställning, men just nu lutar det mot att jag röstar för en nedläggning, säger Mikael Perjus (Saml) från Kristinestad.

Johanna Överfors (SDP) i Pedersöre har ännu inte sett något som övertygar henne om att det går att bevara hjärtkirurgin på sikt. Andreas Hjulfors (SFP) i Larsmo är i princip för en nedläggning, men skulle gärna vilja veta mer.

- Det är frustrerande att ingen kan säga säkert om det kostar mer att bevara eller lägga ner, säger Hjulfors.

Flera ledamöter säger att de gärna vill visa lojalitet mot SFP.

- Jag känner lojalitet med sfp och röstar antagligen enligt det, säger Anna-Lena Kronqvist från Korsnäs.

Ann-Sofie Smeds-Nylund (SFP) från Närpes var ursprungligen för en stängning men nu överväger hon ännu sin ståndpunkt. Hon säger också att hon gärna vill vara lojal mot SFP.

Så här uppger ledamöterna att de ska rösta:

I Yles rundringning uppgav alltså 17 ledamöter att de stöder en fortsättning för hjärtkirurgin.
De är Pia Rosengård-Andersson (SFP) Jakobstad, Bo Forsman (SFP) Jakobstad, Catharina Skur (SDP) Kaskö, Carola Lithén (SFP) Korsholm, Ulla-Maj Salin (SFP) Korsholm, Michael Luther (SFP) Korsholm, Johanna Juthborg (SFP) Korsnäs, Lili-Ann Brolund (SFP) Malax, Gösta Willman (SFP) Nykarleby, Thorolf Westerlund (SFP) Närpes, Roy Wilson (SFP) Närpes, Sture Erickson (SFP) Vasa, Per Hellman (SDP) Vasa, Barbro Kloo (SFP) Vasa, Heimo Hokkanen (KD) Vasa, Kjell Heir (SFP) Vörå och Gunilla Jusslin (SFP) Vörå

Två ledamöter vill lägga ner hjärtkirurgin, förutom Greta Näs (SFP) Nykarleby också Bengt Kronqvist (SDP) Jakobstad.

Totalt åtta ledamöter uppger att de är osäkra eller att de ännu inte vill säga hur de ska rösta. Det är Anna-Lena Kronqvist (SFP) Korsnäs, Mikael Perjus (Saml) Kristinestad, Tapio Nyysti (C) Liahela, Andreas Hjulfors (SFP) Larsmo, Bernhard Bredbacka (SDP) Larsmo, Ann-Sofie Smeds-Nylund (SFP) Närpes, Johanna Överfors (SDP) Pedersöre, Elisa Finne (Saml) Vasa.

Vi kunde inte nå följande ledamöter: Hans Ingvesgård (SFP) Kristinestad, Mari Lampinen-Tuomela (Saml) Laihela, Henrik Sandberg (SFP) Pedersöre, Tarja Häll, (SFP) Pedersöre, Ivanka Capova (Gröna) Vasa. Tage Svahn (SFP) Malax, kommer inte att delta i mötet.