Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Alla har ansvar för kommunikationen på jobbet

Från 2014
Marianne Nummela
Bildtext Marianne Nummela är ledarskapskonsult
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Kommunikation är A och O då man vill få jobbet att löpa på arbetsplatsen och dessutom trivas med sina kolleger. Men att kommunicera utan missförstånd kräver både ärlighet, öppenhet och respekt säger ledarskapskonsult Marianne Nummela.

- Det gäller att kunna uttrycka sig så att man inte sårar men ändå få fram det man vill och våga begära det som man behöver, säger Marianne Nummela.

Alla har ansvar för kommunikationen på en arbetsplats

Programmet är inte längre tillgängligt

När det gäller kommunikation på arbetsplatser blir det ofta problem om man inte vågar säga var skon klämmer utan börjar sopa problemen under mattan.

- När högen under mattan börjar vara så stor att man snubblar på den börjar det komma fram och då har problemen ofta vuxit sig så stora att det blir svårare att reda ut. Om man genast skulle ta tag i saker skulle konflikterna vara mindre, säger Nummela.

Märker man att det börjar bli problem i kommunikationen med till exempel en kollega uppmanar Nummela att friskt gå fram och ta upp saken med kollegan och diskutera hur man upplever det hela och försöka reda upp det. Om det inte lyckas kan det löna sig att ta in en tredje part för att få hjälp.

Respekt för olikhet

Att tåla olikheter är också väsentligt i arbetsgemenskaper och att se resurser i att folk är olika och har olika behov. När man börjar känna sig irriterad på kolleger kan det löna sig att ta ett steg tillbaka och analysera situationen.

- Det gäller att fundera varför gör den där personen så där och varför säger hon eller han så där och varför säger jag så här. Vad ligger bakom det hela, varför är jag irriterad på någonting vad ligger under de här känslorna, säger Nummela.

I arbetslivet har det också blivit mer fokus på känslor och behov i arbetsgemenskapen. Sakkunskap har betonats redan länge i arbetslivet medan känslorna haft en mer undanskymd roll i arbetslivet berättar Marianne Nummela.

- Det är starkt på kommande att ta i beaktande egna känslor och andras känslor och vad ligger bakom. Det här med emotionell intelligens som man började tala om på 90-talet lever fortfarande. Vi har olika behov och det tar sig uttryck på olika sätt. Att ha större förståelse för att vi är olika är nog nyckeln, säger Nummela.

Skyll inte på chefen

När det gäller trivsel och kommunikation på jobbet har chefen en stor roll. Men ett stort ansvar har också alla de som jobbar i arbetsgemskapen betonar Nummela.

- Man talar om med medarbetarskap och det är inte bara fast på chefen, men chefen har en stor roll eftersom det är hon eller han som gärna skulle kunna ta tag i saker och informera, vara på alerten och finnas till. Det sägs också att hur man trivs på arbetsplatsen beror väldigt mycket på ens närmaste chef. Men vi har alla ett ansvar. Man kan inte bara vänta på att om chefen gör si eller så blir allt bra utan fundera vad kan jag själv göra, säger Nummelin.