Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Gemensam religionsundervisning för alla trossamfund?

Från 2014
Uppdaterad 12.09.2014 14:22.
Klippmoskén i Jerusalem
Bild: Brand X Pictures/Steve Allen

Utbildningsstyrelsens reform av gymnasiets läroplan har väckt en debatt om hur religionsundervisningen ska se ut. Enligt den nuvarande gymnasielagen hör religionsundervisningen till de obligatoriska ämnen som man inte får välja bort.

Att just religionsundervisningen har en sådan här specialstatus i gymnasierna ifrågasätts nu av många. En del riksdagsledamöter, bland andra Silvia Modig VF, har också föreslagit att även grundskolans religionsundervisning borde förändras.
Kansan Uutiset: Lisää kannatusta uskonnon opetuksen heivaamiselle - tilalle katsomusaine

När Yle Uutiset frågade riksdagsledamöterna huruvida dagens religionsundervisning borde ersättas med en gemensam icke-konfessionell undervisning i religion och etik, svarade 39 % Ja på frågan.
Uskonnonopetuksen uudistaminen jakaa kansanedustajia

Det verkar som att lutheraner och icke troende ställer sig mest positivt till förslaget, medan representanter för landets minoritetsreligioner uttrycker oro. I en insändare i HS 1.2 skrev judiska församlingens Gideon Bolotwsky, tillsammans med några andra representanter för landets minoritetsreligioner, att religionsundervisning borde jämföras med modersmålsundervisning;

Behärskar man inte sitt modersmål är det svårare att lära sig andra språk. Samma gäller enligt Bolotwsky för religioner. Man behöver en stark grund att stå på för att kunna förstå och respektera andras religioner. En gemensam religionsundervisning skulle enligt Bolotowsky bli urvattnad - en ointressant kompromiss.
HS/Mielipide

Att det är viktigt att var och en lär sig det väsentliga om andra religioner och lär sig visa respekt för olika trossamfund, torde ingen betvivla. Det är viktigt för samarbetet i en global värld och viktigt för världsfreden.

Frågan är hur man ska uppnå den här kunskapen: Genom att olika trossamfund fortsätter att ha sin egen religionsundervisning eller genom att alla undervisas i etik och världsreligioner tillsammans?

Vad tycker du?

I veckans Obs debatt möts Gideon Bolotowsky från judiska församlingen, riksdagsledamot Silvia Modig, VF, och religionsläraren Sabina Mulari. Freddi Wahlström leder debatten på torsdag 6.2 kl.19.55-20.30.

Mer om ämnet på Yle Arenan