Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbo privatiserar Bolarskogs hälsostation

Från 2014
Läkare talar i telefon på mottagning.
Bildtext Esbo vill privatisera Bolarskogs hälsostation för att få bukt med de långa väntetiderna.
Bild: Yle

Esbo planerar att lämna ut hälsovården i Bolarskogs hälsostation till ett privat vårdbolag. Staden vill på det här sättet råda bot på långa vårdköer till Bolarskog.

I december var väntetiden för icke-brådskande vård 59 dygn till Bolarskogs hälsostation. Det är sämst av alla hälsostationer i Esbo.

Orsaken till de långa köerna är att det råder brist på ordinarie läkare vid hälsostationen i Bolarskog. Vid staden tänker man sig att ett privat vårdföretag skulle ha fastanställd personal.

Esbo stad har redan en privat hälsostation som fungerar i Esboviken. Där är köerna till läkare kortare än på annat håll i Esbo, samtidigt som det kostar mindre för staden.

Inga anställda sägs upp vid Bolarskogs hälsostation om verksamheten tas över av en privat aktör. De fastanställda flyttar till andra vårdenheter inom Esbo stad, och de som har visstidskontrakt fortsätter kontraktet ut.

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet på sitt möte 26.2.2014