Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Jämställdhetsdeklarationen hade tagit bort vår valfrihet"

Från 2014
Uppdaterad 05.02.2014 15:44.
Den europeiska deklarationen om jämställdhet
Bildtext Stridsäpple: Den europeiska deklarationen om jämställdhet
Bild: Yle/Roger Källman

Principerna är bra, men att skriva under hade tagit bort vår valfrihet. Så säger Olav Vikström (SFP) i Larsmo om beslutet att inte underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Det var kommunstyrelsen i Larsmo som behandlade ärendet. Förslaget var att omfatta deklarationen, som i Österbotten redan har undertecknats av landskapsförbundet och av Jakobstad, Vasa, Korsnäs och Närpes. Olav Vikström fick med sig en majoritet mot förslaget. Rösterna föll 6-3 för att inte underteckna.

Programmet är inte längre tillgängligt
Larsmo sade nej till deklaration om jämställdhet - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

- En enhällig styrelse omfattade deklarationens huvudprinciper. Hade det handlat om att omfatta principerna och implementera dem i verksamheten så hade svarit varit ja, säger Vikström.

Olav Vikström
Bildtext Olav Vikström
Bild: Yle/Kjell Vikman

Problemet är enligt Vikström att deklarationen förpliktigar till för mycket. Skulle kommunen skriva under så skulle man åta sig att utföra alla punkter, tilldela resurser, samt följa upp och analysera.

- Sen har vi ingen valfrihet mera: om vi tycker att ett beslut inte är vettigt så måste vi hur som helst göra det, säger Vikström

Ann-Sofi Backgren är ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp. Hon säger sig vara chockerad och upprörd över Larsmos vägval.

Ann-Sofie Backgren
Bildtext Ann-Sofi Backgren
Bild: Yle/ Malin Hulkki

- Det finns inga sanktioner, säger hon. Det handlar om att ta ställning till om man är beredd att verka i den här deklarationens anda.

1388 undertecknare

Jämställdhetsgruppen gick tidigare ut med en utmaning till alla kommuner i Österbotten att underteckna deklarationen. Redan tidigare har Finlands Kommunförbund, Nylands förbund och Österbottens förbund gjort det samma.

- Rättsstaten Finland skriver under en hel del deklarationer, där man till exempel tar ställning mot diskriminering. Nu har för första gången landskap och kommuner i Europa getts möjligheten att ta ställning till en viktig sak: jämställdhet, säger Backgren

I november hade 1388 städer och kommuner, provinser eller regioner undertecknat deklarationen. Larsmo kan kanske här anses gå mot strömmen.

- Det kan vi inte ta ställning till hur diskussionen har varit i andra kommuner och länder. I Larsmo är det vår uppgift att ta ställning till hur det här lämpar sig i vårt beslutsfattande, säger Olav Vikström

Kvoter?

En sak som har lyfts fram i de många kommentarer som nyheten har fått är könskvoter. Bertil Grankulla (KD), en av styrelsemedlemmarna i Larsmo som röstade nej sade också att deklarationen leder till att man sätter jämställdhet före lämplighet och kunnande till exempel vid val av tjänstemän.

- Nej, absolut inte. Det här är ett verktyg för hur man kan arbete med jämställdhet på den regionala och kommunala nivån, säger Ann-Sofi Backgren.

Olav Vikström konstaterar att kvoter redan finns i lagstiftningen. I kommunala nämnder och andra organ (fullmäktige undantaget) ska andelen män eller kvinnor vara minst 40 procent. Han säger att deklarationen kanske drar kvoteringen ett steg längre än lagstiftningen.

- Till exempel finns en ordalydelse som säger att man ska förbinda sig att vidta "åtgärder för att säkerställa en balanserad fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och särskilt för att rätta till en eventuell obalans på högre chefsnivå" (artikel 11)

Angående jämställdhet lyfter Olav Vikström fram att Larsmo i många år haft en kvinnlig kommundirektör. Även tf kommundirektören är kvinna, liksom en lång rad andra ledande tjänstemän.

- Man får knacka dörr i hela korridoren för att hitta en man, säger han.

Ann-Sofi Backgren replikerar:

- Faktum är ju att den kommunala verksamheten domineras av kvinnor. Vi borde kvotera in mera män till dagvården, till exempel, det skulle vara på sin plats i dagens Finland.

Slaget efter tolv

Debattprogrammet Slaget efter tolv tar upp jämnställdhetsdeklarationen på torsdag klockan 12.10 med rubriken: Jämställdhet på undantag?
Larsmos beslut att nobba en europeisk jämställdhetsdeklaration väcker starka reaktioner. Kritikerna ser beslutet som ett tecken på bristande jämställdhetstänk, medan kommunpolitikerna hävdar att man inte behöver skriva under deklarationer för att jobba för jämställdhet. Vem har rätt? I debatten deltar kommunstyrelsemedlem Olav Vikström (SFP), förbundsstyrelsemedlem Ida Schauman från Svensk Ungdom och samhällsredaktör Dan Lolax från Åbo Underrättelser. Rikhard Husu leder debatten.

Se också: