Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Älgstammen har halverats

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Älg.
Bildtext Arkivbild

Älgstammen har krympt rejält de senaste åren i Finland. Stammen är nu hälften så stor som den var i början av 2000-talet.

Under de senaste åren har älgstammen minskats systematiskt. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattningar finns det i dag cirka 70 000 älgar i Finland. Kring millennieskiftet var stammen som störst och då fanns det drygt 140 000 älgar. Minskningen har bland annat visat sig i att antalet älgkrockar har blivit färre.

Fler licenser till Kust-Österbotten

I svenska Österbotten sköts 1650 älgar under höstens jakt. Det är åtta procent fler än året innan. I landet som helhet beviljades färre licenser än tidigare, men Kust-Österbottens viltcentral hörde till undantagen liksom Norra Savolax och Sydöstra Finland.

Älgtätheten varierar från region till region. Älgtätheten i norra Finland ligger kring 1,7 älgar per tusen hektar och i södra Finland på cirka 2,8 älgar per tusen hektar. Totalt sköts 38 000 älgar i höstens jakt. Det är fem procent färre än året innan.

Finlands viltcentral beviljade sammanlagt 33 000 licenser inför höstens jakt, vilket var cirka tio procent färre än året innan. Cirka 86 procent av de beviljade licenserna användes. Totalt 51 procent av de fällda älgarna var vuxna och 49 procent var kalvar. Varje licens berättigar i regel till en vuxen älg eller två kalvar.

Varje år deltar cirka hundratusen jägare i älgjakten.