Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Konstmuseets direktion förbisedd i flera stora konstprojekt

Från 2014
Uppdaterad 07.02.2014 05:17.
Bildtext Thomas Wallgren (SDP) anser att konstmuseets direktion inte har fått tillräcklig information om Amos Andersons nya museum.
Bild: Amos Andersons konstmuseum

De två bildkonstprojekt i Helsingfors som väckt mest uppmärksamhet under den senaste tiden är Guggenheimmuseet och Amos Andersons nya konstmuseum. Direktionen för Helsingfors stads konstmuseum har ändå inte haft någonting att säga till om när det gäller hur projekten har avancerat. Det här anser både direktionens ordförande och vice ordförande att är fel och i strid med direktionens förordning.

- Vårt uppdrag som direktion för konstmuseet är att leda stadens bildkonstpolitik. Men det är ganska svårt att göra om man inte får information om de stora projekt som är på gång i staden, säger direktionens ordförande Thomas Wallgren (SDP) till Yle Huvudstadsregionen.

Konstmuseets direktion

  • Ska "I enlighet med förordningen ansvara för Helsingfors stads konstmuseums direktion och Helsingfors stads konstmuseum, som är underställd direktionen, för stadens bildkonstpolitik och konstmuseiverksamhet samt för andra uppgifter som ålagts i enlighet med de godkända målsättningarna".
  • Består av nio ordinarie ledamöter - tre från Samlingspartiet, två från SDP, två från De gröna och en från Vänsterförbundet och Sannfinländarna. Leds av Thomas Wallgren (SDP).
  • Ärendena på mötena presenteras av konstmuseets chef Maija Tanninen-Mattila, som tillträdde posten i höstas.

Direktionens uppgift är enligt stadens förordning att ansvara för stadens bildkonstpolitik och konstmuseiverksamhet.

Yle Huvudstadsregionen har tagit del av e-post från förra hösten där Wallgren ställt frågor om Guggenheim och Amos Anderson-museet till bland annat stadsdirektör Jussi Pajunen och biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen. Wallgren har bland annat frågat om kontakten mellan staden och representanter för Guggenheim, om varför Amos Andersons nya konstmuseum inte behandlas i direktionen och om stadsdirektörerna anser att beredningen varit tillräckligt öppen.

Pajunen har inte svarat på e-posten. För Yle Huvudstadsregionen uppger han att det beror på att konstmuseets direktion är på Ritva Viljanens bord. Viljanen har svarat, men inte på alla frågor. Hon har svarat att stadsstyrelsen har informerats om Guggenheim eftersom hon förespråkar öppenhet. Gällande Amos Andersons nya museum vid Glaspalatset hänvisar Viljanen till att det är fråga om en tomtreservering och inte ett konstärende.

Frågan aktualiserades på nytt förra veckan då Jussi Pajunen i en intervju om lobbning för Yle Huvudstadsregionen sade att han svarat på alla frågor från medierna om träffar med Guggenheim och att han inte har haft några hemliga träffar. Wallgren anser att det inte är sant.

Ordförande har ingen makt över vad som behandlas

Thomas Wallgren påpekar att direktionen inte själv kan bestämma vilka ärenden som behandlas där. Som ordförande har han ingen makt över föredragningslistan.

Folk är rädda för sakkunnig kritik och därför vill man hålla diskussionen bakom lyckta dörrar.

- I våras då jag var ny ordförande märkte jag att det händer saker inom konstpolitiken i Helsingfors och att vi borde få det på vår föredragningslista. Då visade det sig att vi inte kan bestämma vilka ärenden som tas upp. Direktionen tillfrågades inte alls. Jag anser att staden verkar mot sin egen förordning när de konstpolitiskt viktigaste frågorna i Helsingfors, Amos Andersons nya museum och Guggenheim, inte behandlats i det organ som ansvarar för konstpolitiken.

Varför tror du att ni inte har fått information?

- Det har gått troll i Guggenheim. Stadens reaktion är irrationell. En aktör utifrån kommer med ett förslag och de är inte vana med att ett ärende behandlas offentligt. Den utomstående aktören tror att man talar med chefen och därefter kommer överens.

Tror du att orsaken till att frågan inte tagits upp i direktionen beror på att du som ordförande uttalat dig kritiskt om Guggenheim i offentligheten?

- Det tror jag utan vidare. Folk är rädda för sakkunnig kritik och därför vill man hålla diskussionen bakom lyckta dörrar.

Direktionens vice ordförande Otso Kantokorpi (VF) anser också att direktionen borde ha sagt sitt om de båda projekten.

- Amos Andersons nya konstmuseum är inget problem för mig, där har inte skett någon dold tjänstemannaberedning, vilket däremot har skett gällande Guggenheim. Direktionen borde ha informerats bättre, nu har vi istället fått läsa om Guggenheim i tidningarna. Det finns ett klart strukturfel.

Ritva Viljanen
Bildtext Ritva Viljanen.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Kantokorpi tror att tjänstemännen inte vill ta med direktionen eftersom det försvårar beslutsgången.

Kirsikka Moring (Gröna), som också sitter i direktionen, säger att hon är av samma åsikt som Wallgren.

- Stadens egna museer lider om staden ska finansiera Guggenheimprojektet. Därmed hänger det också samman med direktionens uppgift eftersom vi inte kan planera framåt då vi inte vet vart pengarna ska gå, säger Moring.

Direktionsmedlem Jussi Salonranta (Saml) anser däremot att projekten inte hör till direktionens ansvarsområde.

- Jag ser det inte som problematiskt att projekten inte har behandlats i direktionen. Jag har också fått all information jag behöver, konstaterar Salonranta.

Viljanen: Det är bara fråga om tomtreserveringar

Direktionen hör till biträdande stadsdirektör Ritva Viljanens ansvarsområde fastän konstmuseets chef Maija Tannila-Mattila är föredragande. Viljanen har ändå mycket makt när det gäller vad som ska behandlas på direktionens möten.

- Amos Andersons nya konstmuseum och Guggenheimmuseet har inte behandlats i direktionen eftersom det i det här skedet bara har varit fråga om tomtreserveringar. Tomtreserveringar behandlas först i fastighetsnämnden och sedan i stadsstyrelsen. Jag anser ändå att det är bra att informera direktionen och det har också skett. Vi kom överens om att en representant för Amos Anderson-museet berättar om planerna för direktionen och jag har själv informerat om Guggenheimprojektet.

Wallgren säger att direktionen informerades om Amos Anderson-museet efter att han tagit initiativ till det.

Bildtext Maija Tanninen-Mattila är chef för Helsingfors konstmuseum sedan början av november 2013.
Bild: YLE/Ted Urho

Enligt stadens förordning ska direktionen ansvara för stadens bildkonstpolitik. Hör Guggenheim hit, Ritva Viljanen?

- Förordningen hänvisar till stadens konstmuseums konstpolitik. Konstmuseet fattar också beslut om hur anslagen ska användas och om användningen av konst i offentliga utrymmen. Det har gått rätt till när det gäller hur beslutet om tomtreserveringen har fattats. Och vi har informerat direktionen. Konstmuseets chef har sett till att direktionen har fått all information.

Men är inte Guggenheim bildkonst?

- Nu då processen fortskrider efter tomtreserveringen anser jag att direktionen också ska ta ställning. Men behandlingen av tomtreserveringar ser ut så här, säger Viljanen.

Konstmuseets chef Maija Tanninen-Mattila säger att hon har försökt hålla direktionen uppdaterad men att det vore skäl att se över förordningen när det gäller vilka frågor direktionen ska behandla.

Stadsstyrelsen reserverade i mitten av januari en tomt för ett Guggenheimmuseum vid Södra kajen så att Guggenheim kan ordna en arkitekturtävling. En tomtreservering för Amos Andersons konstmuseum i och under Glaspalatset godkändes i sin tur av stadsstyrelsen i mitten av december.