Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Mycket D-vitamin - nyttigt eller farligt?

Från 2014
Uppdaterad 16.01.2015 13:10.
D-vitamintabletter.
Bild: Yle/Jessica Edén

Det är ingen nytta med att äta mera än 10 mikrogram D-vitamin, säger professor Christel Lamberg-Allardt. Men Ilari Paakkari, professor emeritus i farmakologi, säger att en del av oss kan behöva mycket större doser än så.

Radar: D-vitamintillskott - nyttigt eller farligt?

Programmet är inte längre tillgängligt
Christel Lamberg-Allardt är en av våra främsta D-vitaminforskare.
Bildtext Christel Lamberg-Allardt är en av våra främsta D-vitaminforskare.

– Det beror på vilken halt av D-vitamin man har i blodet, säger Ilari Paakkari.

Han betonar att den som har ont om D-vitamin i blodet kan behöva högre doser, och att det inte finns en enda riktig dos av D-vitamin.

Christel Lamberg-Allardt har med nordiska kolleger gjort en litteratursökning och gått igenom tusentals vetenskapliga artiklar om D-vitamin.

– Vi kom alla till samma resultat: att vi behöver 10 mikrogram D-vitamintillskott, det finns inte bevis för något annat.

Äldre behöver mera D-vitamin

Den som har fyllt 75 år kan behöva 20 mikrogram, och den som har en sjukdom som till exempel keliaki kan också behöva mera. Ilari Paakkari hänvisar till ett utlåtande av amerikanska geriatriker: Äldre människor behöver 100 mikrogram D-vitamin per dag för att garantera att deras ben hålls friska. Men Christel Lamberg-Allardt säger att den officiella rekommendationen i USA är 15 mikrogram för yngre och 20 mikrogram för äldre.

Ilari Paakkari 'r professor emeritus i farmakologi
Bildtext Ilari Paakkari, professor i farmakologi

– 100 mikrogram är den högsta nivå som anses vara ofarlig, säger Christel Lamberg-Allardt.

Hon citerar de amerikanska rekommendationerna, där det sägs att man aldrig ens ska försöka komma upp till så höga nivåer av intag. Det finns inga bevis för att det har nån betydelse och det kan vara skadligt.

– Verklig D-vitaminförgiftning leder till hyperkalcemi, man får för höga nivåer av kalcium i blodet,det är egentligen livsfarligt. I längden börjar fel ställen förkalkas i kroppen, säger Lamberg-Allardt.

250 mikrogram ofarligt för vuxna

Ilari Paakkari anser å sin sida att det finns svaga bevis för att D-vitamin är toxiskt, och att vuxna inte får förgiftningssymptom om de äter mindre än 250 mikrogram per dag.

Lamberg-Allardt anser att det är ansvarslöst att säga så.

– Det låter ju alldeles förskräckligt, och vad är nyttan av det? 250 mikrogram börjar nog vara nära förgiftningsdoser om man äter det länge.

Paakkari å sin sida tycker det är ansvarslöst att blunda för informationen om nödvändiga halter av d-vitamin i blodet, för att garantera benhälsan. Han rekommenderar mätning av D-vitaminhalten i blodet.

– Det är ingen mening med att mäta D-vitaminhalten i blodet, säger Lamberg-Allardt.

Laboratorieproven är inte tillförlitliga än, trots att standardiseringsarbete pågår. Det finns stora finländska laboratorier som har mätt upp till dubbelt för höga värden av D-vitamin i blodet.

Radar sänds i Radio Vega fredag 7.2. klockan 11.03.

Läs också:
D-vitaminförsäljare riskerar försäljningsförbud och D-vitamintester är opålitliga anser forskare