Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Brister i ambulansvården i Västnyland

Från 2014
Uppdaterad 08.04.2014 20:29.
Ambulans med blinkers

Det finns brister i ambulansvården i Västnyland. Det säger Milla Jousi som nyligen tillträtt som ansvarig läkare för den prehospitala akutvården i Västnyland.

Hon vill inte peka finger åt någon eller smutskasta någon enskild aktör men säger att det är viktigt att förbättra utbildningen för ambulanspersonalen och också rådgivningen och övervakningen ska bli bättre, säger hon.

Programmet är inte längre tillgängligt

Den prehospitala akutvården innebär på vanlig svenska bland annat ambulanssjukvård och första hjälpen på olycksplatser.

Läkaren Milla Jousi övervakar och beviljar medicinlov och lov för dem som får arbeta på ambulanserna. Hon tillträdde i början av februari och har börjat med att be personalen lämna in intyg på att de har adekvat utbildning för jobbet. Hennes företrädare på posten Tom Löfstedt skötte uppgiften vid sidan av sina andra uppgifter men Jousi har möjlighet att utföra arbetet som en heltidssyssla vilket innebär förändringar i förfaringssättet. I åtta år har Jousi arbetat som läkare på ambulanshelikopter och under dessa år insåg hon att det finns brister i det som kallas prehospital akutvård här i Västnyland.

Svåra fall är sällsynta

Milla Jousi funderar om orsaken till den ibland bristfälliga vården kan vara att vissa arbetsuppgifter är så sällsynta i mer glesbefolkade områden att personalen inte blir rutinerad då det gäller svåra och ovanliga fall. Jousi säger att lösningen på det här problemet är mer utbildning och fortbildning, vilket hon tror blir lättare att genomföra om räddningsverket tar över sjuktransporterna i Västnyland.

Milla Jousi säger att det är mycket krävande uppgift att sköta första hjälpen och ambulansvården och hon tycker inte det lämpar sig för små privatföretag.

Hon tycker att endast av en stor instans som räddningsverket ett sjukvårdsdistrikt kan garantera kvaliteten på verksamheten.

Därför hoppas hon att förslaget att räddningsverket tar över sjuktransporterna i Västnyland går igenom. Hon tycker att invånarna har mycket att vinna på att verksamheten sköts av en stor aktör istället för flera privatföretag som har sin egen ekonomi att tänka på.

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde har föreslagit att Västra Nylands räddningsverk tar hand om den så kallade prehospitala akutsjukvården från och med år 2015. Det slutliga beslutet ska fattas av HNS styrelse den 24 februari, då kommunerna har gett sina utlåtanden.

Belinson: Ambulansvården sköts bra