Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjöräddningen har nytt alarmnummer

Från 2014
Bildtext Ismo Siikaluoma, biträdande kommendör för Finska viken.
Bild: YLE/ Anna Savonius

Sjöräddningens nya riksomfattande alarmnummer är 0294 1000. Alarmnumret har inte fått en officiell status som nödnummer, alltså är samtalen fortsättningsvis avgiftsbelagda.

Telefonnumret är avsett att användas av såväl professionella sjöfarare som vanligt folk som rör sig på havet för att meddela om farliga situationer.

Trots aktiva försök har alarmnumret inte fått en officiell status som nödnummer, så som det allmäneuropeiska nödnumret 112. Det innebär i praktiken att samtalen är avgiftsbelagda och man kan inte kan ringa till nödnumret utan SIM-kort eller om saldobegränsningen har uppnåtts. Sjöräddningens alarmnummer har inte heller rätt till prioriterad trafik i förhållande till den övriga teletrafiken.

I och med det nya telefonnumret blir det ändå billigare att ringa till det. Numret undviker nämligen de tilläggsavgifter som företagsnummer bär med sig, så den som ringer betalar endast för samtalets lokalnäts- eller mobiltelefonavgift i enlighet men sin telefonanslutning.