Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Optimismen sjuder bland de österbottniska företagen

Från 2014
Uppdaterad 11.02.2014 08:47.
Jonas Lindeman på SK-tuote
Bildtext Försäljningchef Jonas Lindeman vid SK-tuote ser framåt med tillförsikt
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Små och medelstora företag i Österbotten har återfått sin framtidstro. Det tyder i alla fall de nypublicerade resultaten från företagsbarometern på. Ett av de företag som ser ljust på framtiden är SK Tuote Oy i Korsholm.

Företaget tillverkar takfläktar, infästningar och specialtillbehör för tak och satsar på bland annat exporten berättar försäljningsdirektör Jonas Lindeman.

- Vi ser positivt på framtiden så till vida att vi verkar på ganska många marknader. Finska marknaden är kanske den mest osäkra. Finska byggandet ser inte så bra ut däremot har vi tillväxtmarknader i Skandinavien och Nordeuropa och så har vi redan i flera år varit aktiva på ryska marknaden och där fortsäter vi att växa, säger Jonas Lindeman.

Företagare ser ljusare på framtiden

Programmet är inte längre tillgängligt

Jonas Lindeman tycks dela den positiva framtidstron med många företag i Österbotten. Enligt företagsbarometern som bygger på svaren från 3000 företag ser företagen betydligt ljusare på framtiden än vad de gjorde i höstas. Det är framförallt exportmarknaden som igen ser bättre ut i och med att marknadsläget blivit klart bättre i USA påpekar Kaj Suomela som är överdirektör vid NTM-centralen i Österbotten.

SK-tuote i Korsholm satsar på export

Programmet är inte längre tillgängligt

- Läget är bättre än för ett halvt år sedan speciellt i Vasa och Jakobstad ser företagen positivt på framtiden. Marknaden börjar dra småningom i Europa och så har det kommit positiva nyheter från Amerika och det återspeglar sig här säger Kaj Suomela.

Jarmo Uutela, Caj-Erik Karp, John Erickson och Kaj Suomela
Bildtext Ordförande för företagarna i Vasa, Jarmo Uutela, Caj-Erik Karp, ordförande för Kustösterbottens företagare, John Ericksson från Finnvera och Kaj Suomela från NTM-centralen precenterade resultaten i företagsbarometern.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Kommunernas ekonomi släpar efter

De företag som fortfarande har det mer kämpigt är företag som producerar stora kapitalvaror som till exempel maskiner. Också den statliga och kommunala ekonomin släpar fortfarande efter och kommer sannolikt att göra det ännu en tid tror John Ericksson, serviceområdesdirektör vid Finnvera.

- Statens och kommunernas ekonomi följer sysselsättningsläget så de kommer sist med då man talar om konjunkturerna. Då när skatteintäkterna börjar öka men också kostnaderna för arbetslöshet börjar minska men det här kommer ju alldeles i slutet. Samtidigt då konsumenterna reagerar och det tror jag inte på före senare delen av 2015, säger John Ericksson.

Stora regionala skillnader

Det som är speciellt för Österbotten är de stora regionala skillnaderna när det gäller framtidstron bland företagen. Starkast är den i Vasa, Jakobstad och Karleby medan man i Sydösterbotten har en klart mer pessimistisk syn på framtiden. Kaj Suomela tror att man i Sydösterbotten släpar en aning efter.

- De har inte ännu kommit in i ett positivt läge. Det beror antagligen på att de är mera på den inhemska marknaden medan man i Vasa och Jakobstad är mera på den internationella marknaden, Det kommer först hit och sprids sedan, säger Suomela.

I Österbotten har företagen mer sällan än i landet i stort tagit till permitteringar för att balansera i konjunkturerna. Enligt barometern överväger omkring 20 procent av de österbottniska företagen att nyanställa under det här året. Ett hinder för nyanställningar i är bristen på kunnig arbetskraft. Den bristen upplever företagen i Österbotten som mer akut än i landet överlag.

- Man har brist på arbetskraft i synnerhet kunniga specialister, säger Kaj Suomela från NTM-centralen

- Behovet av ingenjörer i planering och sånt är stort. Vi ser redan hur bra atlant ekonomin har kommit i gång och sakteligen närmar sig den Europa, säger John Ericksson vid Finnvera.

Den viktiga exporten

SK Tuote Oy som sysselsätter 80 personer i Korsholm och som dessutom har verksamhet i Sverige, Ryssland, Polen och Holland drabbades mindre än man befarade av lågkonjunkturen. Det här framförallt tack vare den export som man ändå lyckats upprätthålla trots sämre tider konstaterar försäljningsdirektör Jonas Lindeman.

- På exporten kan vi växa närmast hur mycket som helst. I Finland har vi vuxit fullt, här måste vi bara försvara vår position, men på exportmarknaden finns det väl egentligen ingen gräns för. Ryssland är ett otroligt stort land och också i resten av Europa finns det obruten mark. Det som kanske kan komma emot är hur vi fungerar, att måste vi också flytta tillverkningen eller tillverka på andra ställen för att motsvara marknaden. Det är sådant vi måste se över i framtiden, säger Jonas Lindeman vid SK Tuote Oy.

John Ericksson vid Finnvera tror inte att den optimistiska synen som företagen nu börjar visa är tillfällig. Han tror att förhoppningarna om tillväxt kommer att hålla i sig om inget riktigt stort och oförutsett i den globala ekonomin drabbar.

- Om det inte kommer katastrofer på världsmarknaden så håller det här sannolikt i sig. Vi väntar ingen större investeringsboom i år när det gäller att förnya maskiner, men sannolikt 2015 blir det nog behov att finansiera investeringar i en betydligt högre grad än nu, säger John Ericksson.