Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Svininfluensan har orsakat dödsfall

Från 2014
Uppdaterad 12.02.2014 16:20.
En korridor i ett sjukhus
Bild: Yle

Sedan årsskiftet uppges tre personer inom HNS område ha dött av komplikationer orsakade av svininfluensa.

Sammanlagt tio personer, som har drabbats av svininfluensa, har fått intensivvård vid HNS de senaste två månaderna. Asko Järvinen, överläkare för infektionsavdelningen vid HUCS, berättar att tre av dessa har dött.

Enligt Järvinen är det exceptionellt i år att de som har tagits in för intensivvård har kommit redan innan den egentliga epidemin har brutit ut, genast efter årsskiftet.

Fastän svininfluensan väcker rädslor är den bara ett virus bland många andra.

Järvinen säger att största delen av influensafallen den här vintern har förorsakats av svininfluensavirus och att en stor del av befolkningen har någon grad av motståndskraft. Vaccinet verkar att skydda rätt bra men det som nu är speciellt är att viruset verkar att kunna förorsaka en betydligt allvarligare form av influensa hos vissa människor än influensa i allmänhet.

De som insjuknat allvarligt har inte vaccinerats. Alla de som vårdats är vuxna personer. De som dött är mellan 55 och 65 år gamla.

Att nu låta vaccinera sig mot säsonginfluensa bedömer man att är till nytta bara om epidemin inte ännu har börjat på området där man bor. Än så länge har bara enstaka patienter som kräver intensivvård påträffats utanför HNS område.