Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lyssna på barnen

Från 2014
Bild: Yle/Kati Enkvist

Ann-Mari Stenhammar utreder det stöd som barn och unga med funktionshinder får i Sverige. Hon talar varmt för att barn och unga behöver göras mer delaktiga i de beslut som berör dem.

- Jag intervjuar föräldrar, barn, personal, ungdomar, syskon till barn med olika funktionsnedsättningar om hur det är att få stöd från samhället och hur man vill att det skall se ut, säger Ann-Mari Stenhammar.

Barn och unga med funktionshinder borde få vara delaktiga i de beslut som berör dem

Programmet är inte längre tillgängligt

Enligt Ann-Mari Stenhammar råder det stora brister när det gäller att höra barn i frågor som berör dem. Barn överhuvudtaget hörs sällan och barn med funktionsnedsättningar så gott som aldrig sammanfattar hon.

- När det handlar om att få stöd från samhället som skall göra nytta så är det väldigt viktigt att få barnen att säga det dom tycker och tänker, men det vanliga är att man vänder sig till föräldrar. Föräldrar behövs också, men det har visat sig i undersökningar att det är stor skillnad på vad barn och föräldrar säger, säger Ann-Mari Stenhammar.

En människorättsfråga

Att också barn får vara med och påverka det som är berör deras liv är en människorättsfråga och också en hälsofråga påpekar Ann-Mari Stenhammar. Den som kan vara med och påverka sitt liv och blir sedd och hörd mår bättre och klarar olika påfrestningar bättre. Dessutom sparar man pengar så man gör barnen delaktiga i de beslut som berör dem.

- Man får reda på vad barnen är motiverade till, vad de själva tänker och vilka lösningar de själva har som vuxna inte har tänkt på. Då träffar samhällsstödet mycket bättre och mer rätt än om man inte frågar barnen. Annars kan det stå en hög med hjälpmedel som aldrig används, och det kostar pengar, säger Ann-Mari Stenhammar.

För att få med barnen i de beslut som berör deras liv gäller det att ta dem med från början och informera om det som är på gång. Skall man till exempel till läkaren eller till socialtjänsten berättar man vart man skall och vad som kommer att hända där.

- Det naturliga är att vända sig till barnen direkt och fråga vad tycker du. Man tänker sig hela tiden att barnet är huvudpersonen och föräldrarna är stödet. Man pratar alltid med barnet och föräldrarna får fylla i, Det säger barnen också, säger Ann-Mari Stenhammar.

Den som inte ses tystnar

I Sverige har man haft ett antal projekt inom Handikappförbundet för att göra barnen mer delaktiga i de beslut som berör dem. Speciellt ofta brister det på den punkten när det gäller barn med utvecklingsstörningar med kognitiva svårigheter och barn som har kommunikationssvårigheter. Sådana barn tillfrågas i princip aldrig, säger Ann-Mari Stenhammar.

- Informationen skall riktas till barnen och är de så att de är små eller har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan läsa så gör man en bildbaserad information, säger Ann-Mari Stenhammar.

Ann-Mari Stenhammar berättar att hon ideligen möter barn och unga med funktionshinder som inte blir sedda eller tillfrågade. Vuxna pratar över huvudet på dem oberoende om de kan svara med tal eller inte. De barnen passiveras och tystnar. De svar som Ann-Mari Stenhammar fått av de barn och unga hon mött är ganska samstämda.

- De vill att du skall prata med dem, inte med deras föräldrar, lyssna på dem och prata långsamt och tydligt och vänta in svaren, säger Ann-Mari Stenhammar.

Ann-Mari Stenhammar föreläser på onsdag kväll på seminariet Det handlar om delaktighet som ordnas av Österbottens DUV-förening. Seminariet hålls på Fredsgatan 16A i Vasa mellan klockan 18-21.